<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Teringin

19.8.10 by MORIBAYU

Yay , sudah lama aku tak berjumpa sama teman-teman.
Ke galeri atau berbising di kopitiam. Bertukar cerita dan idea panas.
Lihat sekarang, sudah bermula musim berawan.
Dari duduk terperosok di atas sofa , melayan bosan dan sunyi.
Ada indahnya , jika duduk pada kerusi di taman.

Read more »

Sesat

18.8.10 by MORIBAYU

"Hey,kamu buat apa kat sini ??"
Ketika aku sedang leka mengecat
Dengan jendela yang meluas terbuka
Deruan angin dan panas di lewat musim julai
Mengheret masuk bersama, si kecil yang bersayap ini

Read more »

Ubah-Rasa

by MORIBAYU


3 Hari berturut-turut,aku bertungkus lumus mengecat semula bilik studio ini.Kesibukan dengan kerja,dan ruang masa yg terhad.Membuatkan aku terpaksa membuat semuanya dengan pantas.Dari mengemas dan mengeluarkan barang.Sehinggalah kepada kerja-kerja mengecat.
Read more »

Persamaan Kita

by MORIBAYU


Hati Aku dan Jingsaw Puzzle ada satu persamaan :

Read more »

Di Antara

16.8.10 by MORIBAYU

Akhirnya,impian aku untuk melewati petak-petak sawah ini tercapai juga.Kerana sejak dari kecil.Aku hanya mampu melihat dari tingkap kereta yang pantas pergi.Tetapi hari ini, semacam mimpi kembali.Mimpi zaman kecil itu,akhirnya berjaya datang menerobos ke hari siang. Kenangan lama itu,buat aku tergelak seperti si anak kecil.
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.