<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Polis Dan Pencuri

16.6.12 by MORIBAYU

Semasa aku kecil~Aku selalu jadi Pencuri yang di kejar Polis.
Bila aku besar~Aku penat menjadi Pengejar dan Pencuri Hati.
Aku sudah bosan menjadi orang dewasa yang membosankan.
 Jika sifat si anak kecil itu mulia~Jadi kenapa ia patut berakhir ?.

2 jam

15.6.12 by MORIBAYU

Sudah berbulan-bulan aku tidak duduk melukis.Kesibukan pada hal-hal kerja.
Membuatkan aku kaku diri~dari duduk memegang pen dan menyelak kertas.
Aku selalu terlupa~Bagaimana aku ada bakat untuk dikongsikan pada semua.
Ya Tuhan..berikanlah aku kekuatan.Untuk terus memikul anugerah terhebat ini.

Ketagihan

14.6.12 by MORIBAYU

Di dalam masa kurang dari 48 jam.Aku sudah memakan 2 set dinner ayam KFC ini.
Aku anggap ini sebagai satu ketagihan yang terbaru.Ahh menjadi gemuklah aku nanti.

Adobe

13.6.12 by MORIBAYU

Errrr...ada sesiapakah yang tahu.Dan teramat sudi untuk membantu saya.
Dimanakah saya boleh dapatkan program Adobe Photoshop-Adobe Illustrator ?.
(Kalau boleh cd cap tengkorak dan tulang bersilang.Hurm dimanakah nak cari ?)

Ufuk

12.6.12 by MORIBAYU

Jangan berhenti dari terus bersinar terang.
Tiada ufuk tercipta di dalam diri kamu itu...
Untuk terbiar kelam,terbenam dan gelap melegam.

Imaginasi

11.6.12 by MORIBAYU

Setiap di antara kita semua~Punya dunia imaginasi tanpa garis sempadan.
Seperti alam semesta milik Tuhan~Yang sentiasa tumbuh dan tambah bercambah.
Imaginasi akan kekal berkembang~Walaupun kita belum sempat membuat peta.
Aku sudah tak percaya lagi pada apa itu 'bakat'.Aku cuma fahami satu perkara saja.
Jika kamu punya semangat keberanian.Untuk sesat di dalam selirat tamadun imaginasi.
Kamu pasti akan jumpa jalan pulang.Dan berkongsi cerita tentang apa saja yang kamu jumpa.
Sudah tentu aku punya bukti.Kerna aku tak pernah pulang..dengan buku kosong tak terlakar.

Jaga

10.6.12 by MORIBAYU


Aku perlu saja jaga~untuk lihat kamu lena.
Kau jaga aku~untuk lihat lena itu kekal kusyuk.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.