<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Takluk

17.11.12 by MORIBAYU

Sang Pengembara Liar

16.11.12 by MORIBAYU

Aku cuma ada sebuah beg murah~Tapi mempunyai isi yang paling bernilai.
Semua ini adalah benda-benda yang sentiasa paling aku sayang dan cinta.
Aku sentiasa ingatkan diri sendiri.Apa yang aku bawa..janganlah jadi beban.
Cukuplah sekadar jadi teman.Bila aku sedang merentas untuk mengembara.

Buddha-Bar

15.11.12 by MORIBAYU

Muat turun 31 Buah Album~Dengan beratus-ratus buah lagu.
Pasti aku tak rasa terlalu sunyi di sepanjang musim mendung ini.
Bertemankan buku-buku yang menimbum dan masih belum terbuka.
Selama 2 bulan ini~Banyak masa terluang untuk aku merasa tenang.

Susun

14.11.12 by MORIBAYU

Sudah hampir 5 tahun berlalu.Dan koleksi buku-buku ini masih tak tersentuh.
Walau setiap minggu aku membersihkan buku-buku ini dari sapuan habuk.
Namun entah kenapa~Aku tak pernah bernafsu untuk sentuh-jamah dan rasa.
Mungkin kerna genre yang berbeda ?.Atau kerna kemalasan aku yang tepu.
Yups~aku suka membaca.Tapi dalam masa yg sama,Aku sangat cerewet.
Jika aku suka~Aku selak dan tatap.Jika tidak~Aku katup dan susun.

Tenunan

13.11.12 by MORIBAYU

 Kerna kata-kata kamu~Macam tenunan sarang lelabah.
Untuk kamu sebuah rumah~Untuk aku sebuah perangkap.

NO-vember

12.11.12 by MORIBAYU

3 hari bercuti di melaka~Setiap hari berlalu dengan mendung dan suram.
Pelik rasanya~Kerna seingat aku,kota ini sentiasa cerah-silau dan suam.
Tapi untuk kali ini,aku hanya berlari di jalanan dengan payung di tangan.
 Dalam lembab dan pekat sejuk.Syukur..assam pedas hangat jadi teman.

Rawana

11.11.12 by MORIBAYU

Jangan Percaya Pada Rupa pintar Sang Pendeta.
Kerna dibalik indah kata..terbungkus indah dan kemas.
Hati Kufur Milik Sang Rawana.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.