<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Selepas 449,adalah....????

1.10.10 by MORIBAYU

Masihkah ada ruang lagi,untuk aku menulis ??


Selepas bertahun-tahun,akhirnya..Masa membawa juga,aku ke sini.
Aku pun tak sangka.Yang aku akan tetap :~ dan masih lagi mampu.
Untuk duduk menulis dan mencurahkan idea ke dalam blog kecil ini.

Terima Kasih..Terima Kasih :
kepada semua para pembaca, yang masih setia kepada blog ini ~
Sokongan anda,adalah antara perkara terhebat yang pernah aku lihat.
Terima Kasih...Terima Kasih:
untuk semua kasih dan sayang yang diberi.

:-)

Aku melihat dunia...seperti ini ~

28.9.10 by MORIBAYUD - Bagaimana kamu melihat dunia ini ??.
Read more »

Indah Bukan ???

by MORIBAYU


‎ Kubawamu sebuah gelas kosong

Kauisikannya suaramu..

Kauberiku gelas yang penuh ~ T.Alias Taib

Read more »

Jadi Diri Sendiri-Lah !!

27.9.10 by MORIBAYU

Masjid Jame [Jam 5:34 petang]

Aku akan sentiasa merasa pelik dan jelik.
Bila melihat, ada orang suka sekali: Meniru hasil kerja orang lain.
Bagi aku, mereka ini..tidak tepat untuk didefinasikan sebagai orang.

Read more »

irashaimase !!!

by MORIBAYU

Kenapa rasanya tak macam ikan ??.Teksturnya pun tak serupa ikan.
Sebab ini bukan ikan.

Tapi , kenapa bagi nama "Cuttlefish" ??.
Sebab , nama sahaja 'fish'. Tapi ianya dari keluarga sotong.

Huh...me order,sebab ingatkan ini adalah ikan !!!.

Bagaimana Aku Tak Jatuh Cinta ???

by MORIBAYU


Hari ini, aku akan ke Kuala Selangor. Walaupun pergi di atas urusan kerja.Tapi,aku akan gunakan waktu ini,untuk merehatkan fikiran.Dari 2-3 hari lepas,aku sudah teruja untuk kembali ke sini.Macam ada perhubungan diantara semangat aku dan tanah di daerah ini.Yups,aku memang suka berada kawasan desa.Masa berlalu amat perlahan di sini.Aku snap picca ini, semasa lawatan yang dibuat pada bulan lepas.Sekarang, selepas hampir 30 hari berlalu.Anak-anak padi ini, pasti sudah makin meninggi besarnya.

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.