<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SariKata

1.9.12 by MORIBAYU

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت 
وز بستر عافیت برون خواهم خفت 
باور نکنی خیال خود را بفرسـت 
تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت
نی قصه آن شمع چگل بتوان گفـت 
نی حال دل سوخته دل بتوان گفـت 
غم در دل تنگ من از آن است که نیست 
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

55

31.8.12 by MORIBAYU

 55 tahun Merdeka~Apalah saja maksudnya.

Kata kamu

30.8.12 by MORIBAYU

Kata-kata kamu macam Bulan yang merempuh ke siang.
Tidak pernah terlalu penting..namun cukup utk memenuhkan pagi aku.
Buat secawan tea suam yang aku hirup~tawar.Bila bibir kamu menjabat bibir aku.
Buat cerita di muka depan koran~Tak tertanding hikayat kita yang terpampang terbina.

Campur

29.8.12 by MORIBAYU

 Satu perkara yang aku suka tentang Kuala Lumpur.
Ialah~bagaimana dirinya tumbuh serabut dan bersiur.
Berjalan di tengah dada kota ini~amat menghimpit rasa.
Semuanya sangat semulajadi-kotor-unik-celaru-dan purba.
Walau bagaimana mata aku menghukum adil rupa identiti-nya.
 Aku masih kekal suka dan cinta pada ibukota ini.kerna dia tak berpura.

Tumbuh

28.8.12 by MORIBAYU

Ada cinta yang disemai Sang Takdir~Mahu mekar tumbuh pada tangan.
Apa telapak ini cukup gembur~untuk menatang satu kehidupan.
Apa daging ini cukup lembut~untuk mengusap tertib hadiah Tuhan.

Ajari aku~untuk menjaga hati kamu.Aku cuma anak kecil tak punya rasa.
Ampuni aku saja~jika aku bertepuk tangan..meranap sebelum menuai.
Kerna manusia berhati manusia seperti aku~Tak pernah punya pintar.

Aku mahu kita gembira~Aku mahu kamu berkongsi sama.
Ayuh kita duduk di sofa~Bicara semua cerita hikayat lama.
Untuk mengundang lena di sepanjang musim bahang yang terakhir.

Di kelongsong dada kamu~Aku labuhkan sebutir akal yg memuja nama kamu.
Wajah aku gerhana kekal~dibias tumpah sinar wajah kamu yg merembulan.
Hingga Cik bulan membunuh diri~kerna kau mampu terbit terang pada siang hari.

Sinar dua mata kamu~mengerling aku setia-Seperti 2 komet yang berlari.
Gelap harapan aku~yg gelita lagi likat sehitam gagak-Mula sesamar subuh.
Sejuk kata bicara kamu susun-sempurna..buat aku seperti dipeluk kabus pagi.

Aku tak mahu cinta ini tumbuh~kerna apa yang mekar pasti dicium lumat layu.
Biar-biar kita saling merindu.Terpisah masa terpinggir jauh diseret waktu.
Dendam berahi kekal terbalas~takdir dan percaturan biar berselirat kekal.

Kamu melengkapkan aku-Seperti senja yang melekatkan petang dan malam.
Lalu aku bina sebuah mimpi baru~Ada seruang-Untuk kamu lena bertandang.
Biar ini putaran abadi mengejar kekal-Biar cerita ini tak kenal penamat.

Hari ini

27.8.12 by MORIBAYU

Aku menangis seperti ombak 


untuk membasuh kesan telapak kamu


 di pantai hati.

Sebutir Milik-Nya

26.8.12 by MORIBAYU

Kau beri aku komet 7 biji...Aku lepaskan saja semua pergi.
Lontar-lontar kembali berpusing mengelilingi angkasa raya.
Kau bertanya penuh soal~"kenapa tak simpan saja sebiji ? ".

Aku balas~"bukan harta aku..jika aku tak mampu tulis nama diatasnya".
Lalu kau hulurkan sebutir hati sendiri.......~pantas aku lukis tulis nama-NYA.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.