<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Origami

23.4.10 by MORIBAYU

~
Owh , aku sangat benci membuat Seni Origami. Mahu tahu Kenapa ??

Read more »

Aku Bukan Ahli Silap Mata

by MORIBAYU

~
Minggu lepas...Aku pergi makan malam di Rumah Bonda Nani. Makanan yang terhidang , semuanya sedap dan enak-enak belaka . Tapi yang paling menarik perhatian aku malam itu. Adalah spesis binatang yang menjadi peliharaan Bonda Nani sekeluarga. Yups , ianya bukan ikan emas , kucing parsi ..atau iguana. Jauh sekali seekor ular sawa batik mahupun musang pulut .Tetapi binatang yg menjadi pilihan, untuk beliau sekeluarga pelihara : jeng jeng jeng ... taraaaaaaaaaaa ... ianya adalah spesis Arnab Magic !!!.
Read more »

Jangan

22.4.10 by MORIBAYU

Jangan Di Tanya...Adakah Aku Sunyi
Read more »

Air

by MORIBAYU

~
Sejak Bulan Februari - Aku sudah semakin kurang pergi berlari. Entah kenapa...aku lagi selesa untuk menghabiskan masa di kolam renang. Jika ke seremban , aku akan sentiasa pastikan . Setiap masa yg terluang , akan di habiskan di Kolam Renang Awam.

Read more »

Kunang

21.4.10 by MORIBAYU

Kenapa mahu Memetik Bintang Di langit ???
Sedangkan Kunang-kunang terbang lalu di atas.... hidung !!

Larut

by MORIBAYU

3 Sang Pendeta ..telah datang bertapa di sebatang sungai.Pendeta Yang paling Tua sekali , berjalan duduk di tebing. Lantas dia berkata : " Ishq itu umpama air .. ianya membasahkan tekak ".Pendeta yang ke-2 , segera masuk ke dalam sungai . Mengharungi , hingga paras air melewati pinggangnya. Terus dia menjerit : " Ishq itu umpama sungai ..mengalir tanpa henti..dasarnya tiada siapa mampu menduga ".Pendeta ke-3 ,yang paling muda diantara mereka..terus berlari dan terjun ke dalam sungai. Dalam keadaan tengelam timbul di pusar oleh arus..beliau melaung

Jika Gula tak hancur kerana air , dan garam menduga dasar..
Apa ianya akan melarut ???

Akhirnya..pendeta muda itu ,terus hilang lemas.
Dibawa arus mengila dan hilang dari pandangan.
~

Sesat

19.4.10 by MORIBAYU

Silau Matahari bagi kamu ... adalah Sinar Bulan Bagi Aku
Owh ridhuan yang terakhir..kenapa kamu tidak menangis :
Kerna air mata itu.....bukanlah satu dosa.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.