<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Enlightened & Existence

12.11.11 by MORIBAYU

Attentively contemplate this mind; empty, devoid of all objects.
If emotions should suddendly arise, you will fall into confusion.
In a critical moment bring back the light, powerfully illuminating.
Clouds disperse, the sky is clear.
The sun shines brilliantly.
If nothing arises within the mind, nothing will manifest without.
That which has characteristics, is not original reality.
If you can see a thought as it arises, this awareness will at once destroy it.
Whatever state of mind should come, sweep it away and put it down.
Both good and evil states can be transformed by mind.
Sacred and profane appear, in accordance with thoughts.
Reciting mantras or contemplating mind,
Are merely herbs for polishing a mirror.
When the dust is removed, they are also wiped away.
Great extensive spiritual powers are all complete within the mind.
The Pure Land or the heavens can be travelled to at will.
~On Clear Mind [ Han Shan 1546-1623 ]

Merenung Merapi

7.11.11 by MORIBAYU

Aku tengah berdiri di sisi kereta.Masih menunggu-nunggu kedatangan pemandu kami~Pak Waditya.Sudah berjanji tadi,jam 1 petang berjumpa semula di lot parking.Tapi 10 minit sudah lewat berlalu,tetapi kelibat Pak waditya masih tak kelihatan.Mungin dia pergi makan tengahari,ataupun masih menunaikan solat.Pantas aku mahu memujuk diri.
Tiba-tiba,datang seorang nenek tua berjalan melintas di depan aku.Langkah dia terhenti sunyi,di depan sebuah bekas sampah.Terbongkok-bongkok,dia menyelongkar timbunan barang-barang.Dengan tekun,dia mengerah-gerah kudrat tua.Selepas berapa minit.Nenek berhenti mencari.Mungkin tak menjumpai,apa yang di cari.Nenek langtas bangun.Melaju dia mengatur jalan~sambil mengusung satu guni plastik di tangan.Aku tidak tahu,apakah isi di dalamnya.

Aku cuma merenung kosong.

Di depan aku,dia berhenti.Nenek berhenti,bagi mencuri nafas.Tubuh tua ini,kelihatan kerdil di bawah terik panas.Aku melihat,dia tak memakai selipar mahupun kasut.Hanya berkaki ayam,meredah bahang di atas jalan.Baju kebaya Hijau yang di pakai,tak mempunyai walau satu pun butang.Hanya pin baju,menjadi penganti kerongsang.Manakala sehelai kain selendang lusuh,elok memeluk tubuh.
 Nenek memandang aku.Aku merenung semula.Tiada bahasa yang terucap.
Cuma laungan sunyi,dan bunyi kamera berdetak-detik sewaktu merakam.

Apabila Nad,memberikan satu tin minuman kosong.Nenek terus tersenyum riang.Langsung tergelak  dan mengekek ketawa.Menampakan barisan gigi,yang sudah hilang dek masa.Nenek nampak sangat gembira.Dalam sendirian,beliau mengomel-gomel di dalam bahasa jawa pekat.Kami memang tak faham,apa yang nenek cuba perkatakan.Tapi kami cuba juga untuk mengerti~'Mungkin nenek mahu,mengucapkan terima kasih'.Aku tak pernah sangka,sebuah tin kosong.Mampu memberi 1001 makna,kepada orang lain.Terasa sebak dada aku di buatnya.Walaupun,aku tidak mengenali siapakah nenek itu.Ataupun,apa cerita tentang kehidupan beliau.Tapi,pertemuan ini telah mengajar aku banyak perkara.Aku sangat terharu,apabila melihat semangat perjuangan beliau.Walau usia sudah lama memeluk senja.Tapi nenek tua,masih cekal diri dalam mencari rejeki.Sebelum berlalu pergi~Nenek memberikan satu senyuman kepada kami semua.Senyuman paling cerah,ketika langit sudah lama mendung.

Akhirnya Pak Waditya tiba ke kereta.Aku melihat,dia ada memberikan berapa not rupiah kepada nenek.Syukur,aku berharap kegembiraan untuk nenek.Kekal untuk selamanya.

Ketika kereta,semakin  jauh meninggalkan lot parking,di Borobudur.Pak Waditya bertanya~

"Besok mau gak ke Merapi ?.Boleh lihat-lihat kesan Letusan."
Aku cuma membalas...


"Tak apa,pak...Saya uda lihat kesannya".

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.