<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kembara Ke Bumi Indonesia Raya II

10.12.10 by MORIBAYU

Akhirnya,aku selamat menjejakan kaki ke Tanah Jawa.Macam masih bermimpi pula.Plan bercuti yang dirancang selama setahun,akhirnya menjadi kenyataan.Suasana yang sedia mendung di Lapangan Terbang Husein Sastranegara,telah mendinginkan kan lagi suasana.Kota Bandung terletak di kawasan tanah tinggi dan berlembah.Dengan lokasi,hampir 768 meter dari aras laut.Jadi tidak hairanlah,jika suhu hariannya amat dingin.Malah menurut seorang teman,taburan hujan di kawasan ini juga adalah tinggi.Jika dalam seminggu itu,pasti akan ada harinya yang hujan akan turun.

Bagi aku,bila mendengar tentang hujan itu.Aku dah mula risau.Harap sepanjang aku berada di sini.Janganlah hujan turun sangat.Sebab,jika hari sangat mendung...tak cantiklah hasil picca yang di tangkap.Apa-apapun,Kota Bandung bagi aku..memang terbina unik.Kerana kota ini,mempunyai iklim sederhana sepanjang tahun.Udara sekeliling pun,terasa amat nyaman dan segar.Di tambah dengan bangunan-banguna zaman kolonial,yang memenuhi isi ruang bandar.Memberi sedikit imbasan..tentang masa silamnya.Kerana semua ini,adalah faktor yang membuatkan kota ini diberi nama ~

' Paris Van Java '
Read more »

Ritual

by MORIBAYU


Sudah lama,aku tidak berjalan-jalan di dalam Galeri.
Dalam setengah tahun yang terakhir ini.Aku amat sibuk.
Sekarang,aku cuma menikmati kesenian dari tepi jalanan.
Atau hasil karya milik harta persendirian.Aku sudah bosan.
Minggu depan,aku ingin sekali diam di mana-mana galeri.
Ada sesiapa mahu temankan ??.
~

Di bawa

9.12.10 by MORIBAYU

Di bawah pohon~aku pun menanti
Di bawak awan~kamu pun pergi.

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.