<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maafkan Aku

2.4.11 by MORIBAYU

Aku bukanlah aku.Mana pernah.
Kerna aku.....adalah milik-Nya.
Jadi...malulah dalam mengaku.
Aku adalah harta karun milik kamu

Melted

1.4.11 by MORIBAYU

Et si ça fait mal c'est parce qu'il comprend pas
Que nul ne nage dans ton coeur depuis longtemps
Et si ça fait mal c'est parce qu'il ne te voit pas
Alors que ton sourire enfin s'éteindra

Hidup Aku di dalam 4 Perkataan.

by MORIBAYU

 Puisi
 Seni
Padini
Earl Grey Tea

Perjalanan

31.3.11 by MORIBAYU

Tiada apa pun,yang terlalu baru.
Di bawah bayang langit tua ini.
Yang masih mahu kekal dan serupa.
Hanyalah hablur-hablur cinta-Nya.

Aku nampak....

28.3.11 by MORIBAYU

B  a  s  i  k  a l

Lorong

27.3.11 by MORIBAYU

Sedar tak sedar.Sudah hampir 10 tahun,aku telah jatuh cinta kepada lorong ini. Setiap kali melaluinya,aku akan terasa seperti berada di dunia lain.Di sini,alamnya amat sunyi tanpa litasan bunyi.Lihatlah,permukaan tarnya..masih kekal bersih dan elok terjaga.Ada waktu dan ketika,akan kedegaran~Suara si anak kecil bermain seorang.Atau,gema-gema batuk di peluk uzur,dari para penghuni-penghuni tua.Bersama alunan dentingan punyi pintu terkuak.Kelihatan seekor kucing,melintasi bumbung kayu.Indah memang indah.Setiap sisi ruang,bagaikan gulungan filem yang tak berhenti berputar-putar.Udaranya pula berpadu dengan wangian bau setanggi.Bersulam haruman bunga-bunga,dari pasu yang meretak.Di sini,aku jumpa rasa aman dan selamat.Satu perasaan terasing,yang berjaya melontar aku jauh dari hiruk pikuk kota.Aku rasa selamat.Bila berada di bawah bayangan bangunan lorong ini.Aku tak dikenali.Aku tak dicari.Aku bukan sapa-sapa untuk di persoalkan.Di sini,aku seolah-olah baru dilahirkan.Mereka memandang aku,dengan penuh minat.Apabila 2 kehidupan mahu bertemu,mulut mula rajin menguntum senyum.Rasa prejudis pun gugur dari kandungan fikiran.Dan aku pula,merakam-rakam dengan penuh rasa tamak.Segala sisi dan rupa kehidupan mereka.Seolah bayi yang baru mengenal kehidupan.Aku belajar.Aku perhatikan~Masa silam,seolah-olah amat terbeku di sini.Detik saat,bagaikan tak pula mahu wujud.Atau pun pernah bersorak melalui.Walaupun,aku tak pernah pun tahu...apakah nama lorong ini.Itu bukanlah satu perkara yang terlalu penting,untuk difikirkan.Kerna yang nyata~'Aku sudah pun jatuh Cinta'

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.