<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Susun+Atur

25.2.12 by MORIBAYU

Untuk mendapatkan semula mood-mood positif semasa berkerja.
Aku telah menyusun atur semula kedudukan barang di atas meja.
Mungkin tidak banyak perubahan.Tapi pengemaskinian ini perlu.
Sebab,aku sudah bosan dengan rupa bentuk bilik ini.Yups..bosan.
Hurm,aku rasa mahu cat semula bilik ini~dengan warna kelabu gelap.

Manusia

24.2.12 by MORIBAYU

 Sebuah buku mampu mencatat~seluruh alam ciptaan Tuhan.
Sebuah otak mampu membaca~sebuah buku tulisan Manusia.
Seperti lubang hitam,yang menelan semua fakta dan jawapan.
Memori tak punya penghujung.Kerna Penamat tak pernah tercipta.

Pudar

23.2.12 by MORIBAYU

Aku cuma 'nombor muka surat',di dalam buku telefon kamu.
Tak pernah menjadi penting...mana pernah terlalu berguna.
Waktu kamu terperasan~Aku sudah pun pudar-ditelan pepijat.

Jika

22.2.12 by MORIBAYU

 Untuk memahami dan Faham.Apakah itu Bidang Seni.
Yang pertama kamu harus suka membaca Sejarah.
Seni Dan Sejarah~memang seperti ombak dan air.
Saling bergulung-Berpusar dalam mencuci pantai.

Kelusuhan Kraton

21.2.12 by MORIBAYU


 Para pengunjung bebas keluar dan masuk~menawan setiap pelusuk istana.
Telapak kaki Para Abdi~timbul dan padam di atas pepasir hitam yang suam.
Di bawah panas terik lelangit Jogya~Alunan Gamelan Sultan merdu meredup.
 Pintu istana terkuak tak terlarang.Menerima aku untuk merentas ke setiap ruang.

Budak Arnab

20.2.12 by MORIBAYU

Dengan suara serak seperti Doreamon.Dan Gigi depan yang besar macam arnab.
Ditambah pula dengan keletah diri yang sangat nakal.Aku tak punya banyak sebab...
~Untuk tidak mencintai budak bernama Qeqel ini.

3:45 petang

19.2.12 by MORIBAYU

Di bawah panas terik hari..
kau membeli gula-gula kapas.
Di bawah bayang-bayang..
aku lihat kau terbakar hitam.


Di bawah panas terik hari..
aku mengeluh dunia panas.
kau beli secawan kopi hangat..
meniup-meniup...hingga aku kesejukan.


Di bawah panas terik hari..
kau buat aku menangis tak tertahan.
kau beli semangkuk besar eis kacang..
dan berkata~"Musim salju sudah datang".

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.