<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rerama

24.3.12 by MORIBAYU

Dari ulat jadi Rerama~Tuhan sentiasa mahukan kamu berubah jadi yang 'Terbaik'.

Biru

23.3.12 by MORIBAYU

Hari ini~Hari yang paling biru untuk tahun ini.
Ahhh,rasanya seperti mahu melompat ke langit.
Segar-Tenang-dan biar Terhanyut pergi...menjauh.

Sapu

22.3.12 by MORIBAYU

Aku enak menyapu sampah.
Di dalam~semua ruang lantai rumah.
Di luar~seluruh sisi-sisi laman taman.

Hinggalah sampai ke seberang jalan.

Ahirnya aku mulai tersedar sesuatu...

~Hati ini juga perlu di sapu.

Usia

21.3.12 by MORIBAYU

Sedang membelek fail-fail gambar.Aku telah terjumpa pula dengan gambar ini.
Hurm..aku sudah terlupa pakcik ini siapa.Tapi aku masih ingat..lokasinya dimana.
Mungkin sudah takdir-Nya.Yups,aku akan printkan gambar ini.Lalu bingkaikan sekali.
Satu ingatan yang terbaik.Tentang hasil kerja aku,sewaktu masih berusia muda.

Oreo

20.3.12 by MORIBAYU

Ada sekeping biskut oreo~Aku pecahkan jadi 2.
Satu untuk kamu...Satu serpihan lagi untuk aku.

~Kau habiskan secawan susu..dengan satu teguk. 

Portal

19.3.12 by MORIBAYU

Sudah berbulan-bulan rasanya,aku tidak berjalan-jalan ke pelusuk ibu kota.
Aku sudah tidak ke galeri,menonton wayang/teater,atau sendirian di kedai buku.
Balik dari kerja,aku cuma diam di depan tv,bertemankan semangkuk sup panas.
Hidup aku umpama 'Afghanistan' sekarang.Wujud..tapi tiada siapa tahu di mana.

12 jam

18.3.12 by MORIBAYU

12 jam = 
Membersih+Mengecat+Makan+Main game on9+Mengecat lagi+Zzzzz+Susun perabot semula.
Ahhhh satu hari di hujung minggu yang paling memenatkan.Selamat tinggal 'Dark Coffee'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.