<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kamu pandai bercerita ??

18.12.10 by MORIBAYU

Setakat nak menekan Butang Shutter.Itu memanglah suatu kerja yang senang.
Tetapi,untuk bercerita ??.Untuk buat sekeping gambar itu hidup dan bersuara?.
Itulah benda yang paling susah sekali.~ Kerana gambar,adalah medium kaku .
Tak semua orang ada kepintaran~dalam memberi nyawa kepada sebuah foto.
Jika ditanya soalan ini kepada aku ?.Adakah aku ini,sangat pandai bercerita ?.
Jawapan aku adalah ;
'Aku tak tahu apa-apa pun.Aku cuma pandai tekan shutter saja'

Rangkap Sebenar.

17.12.10 by MORIBAYU

Bait puisi...yang telah aku kirimkan pada post yang lepas.Merupakan rangkap pertama dari sebuah lirik lagu puisi.Entah mengapa,saat kali pertama membacanya.Perasaan hati aku teramat lah suka dan dibalut oleh sayu.Waktu aku duduk keseorangan.Aku akan tekun membaca,setiap rangkapnya berulang-ulang kali.Dan setiap kali membaca.Pasti aku rasa meremang dan gentar.Setiap bilah kata,bagaikan pisau yang melukakan jasad.Satu kesedaran..tentang hidup ini,sebenarnya harus berdiri di luar sudut biasa.Hebat bukan perasaan ini.Perasaan agung yang lahir,dari susunan kata-kata indah.Membuatkan aku terfikir.Betapa puisi ini,tak lapuk berkulat...walau telah dikarang beratus tahun yang lalu.Ini adalah diantara hasil puisi,nukilan Hafiz dari Parsi.Beliau memang diantara Penyair Agung,yang paling aku minat hasil tulisannya.Cuba anda semua baca,bait demi rangkap.Dan kongsikan pada aku.Apa yang telah anda rasa ?.
I wish I were a morning-clear lake and you the sun, reflecting in it.
I wish I were a spring in the meadows and you the flower, laughing at yourself in it.
I wish I were a green thorn on a bush and you the rose, shimmering red around it.
I wish I were a small grain of sand and you the bird, picking it swiftly up. 


~ The Love Song Of Hafiz

Hafiz

16.12.10 by MORIBAYU


I wish I were a morning-clear lake and you the sun, reflecting in it

14-12-2011

13.12.10 by MORIBAYU


Aku akan ke Masquerade
Tiada apa-apa ,yang perlu disembunyikan..
Tetapi,ada perkara yang perlu di rahsiakan.
Malam besok~kita tengok siapa yang kalah.

Terikat

by MORIBAYUMemang sekejap sungguh, masa itu berlalu.
Pejam-Celik-Lena-Jaga...tak sedar-sedar pun.
Lihat ~ Sudah hampir 4 tahun sudah..kita berkawan.
Hey,takdir dan Masa itu~Memang,amat berbelas kasihan.

Selamat Pengantin Baru kepada Joe & Citra.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.