<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Journal - Mahu ??

21.3.09 by MORIBAYU


" Mahu jadi yang terhebat - Pasti jadi jika mahu "

Jam Loceng aku berdenting.

20.3.09 by MORIBAYU

Buruk ??? Cantik ???

19.3.09 by MORIBAYU

+ asl muka i buruk sgt ni?
- errr..sebab u order mee rebus sampai 2 unit..sayang
Read more »

Bawang Putih - Kekasih Gelap ku

15.3.09 by MORIBAYU


Masa aku kecil .Aku membesar dengan menghafal,buku-buku hikayat lama.Aku nak sangat ucapkan beribu terima kasih pada abah,yang tak pernah lokek duit.Untuk membelikan kami adik beradik,buku-buku hikayat lama itu.Aku ketawa kecil,bila mengingat,betapa aku benar-benar percaya yang ;


Pak Pandir itu benar-benar wujud dan dunggu.Manakala En Gergasi itu ada,merayau-rayau di dalam hutan belakang rumah aku.Dan jika kita derhaka pada ibu,pasti akan bertukar jadi batu , macam si tanggang.Owh,betapa aku rindu pada zaman lalu.Zaman di mana,aku boleh duduk baring membaca,tanpa ada ganguan.Kini aku sudah tua.Hampir nak mati...tapi,aku jarang-jarang lupa.Yang si bawang putih,adalah kekasih aku yang pertama.


Pohon beringin tumbuhnya tinggi
Bila rendang cecah ke bumi 

Laju laju buai ku laju 
Akulah anak yatim piatu

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.