<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Journal - Mahu ??


" Mahu jadi yang terhebat - Pasti jadi jika mahu "

“Journal - Mahu ??”

 1. Blogger s0l0 m0l0 + sinGle minGle + s0rG s0rG Says:

  menaRik!!!~

  ;)

 2. Blogger my name is KARL Says:

  hye megat,

  bak kata Kak Mah "HEBAAAAAAAAT"

  ni mcm compilation of ur masterpiece dh..

  bravo!

 3. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  percaya pada diri,
  dgn harapan & keyakinan...

 4. Blogger Nabil Aizat Abdul Rahman Says:

  mahu sangat...hebat2..

 5. Blogger yasmin Says:

  i said it when we met, i'll see it now:

  you are one BRILLIANT artist!

 6. Blogger MOHD FIRDAUS IBRAHIM Says:

  nice nicey nice drawings...

 7. Blogger Nad. Says:

  How i wish i could draw exactly like u did :)

 8. Anonymous Anonymous Says:

  halusnya... dont ever stop wut ur doing.!

 9. Blogger Muhammad Says:

  Mr solo - ini hanya cakar-cakar kosong dari me untuk semua.

  Karl - ini dari buku journal me lorr.

  Nabil - semua orang hebat , cuma kehebatan itu jelas atau kabur.

  Kak Yasmin - terima kasih utk sokongan ini. lihat , ada bunga mekar di mulut saya .

  En Firdaus - :) , terima kasih sudi singgah lalu

  Nad - semua orang boleh , janji mahu

  J maiden - ya , saya tak akan berhenti..selagi masa masih belum stop..yipeeeee

 10. Blogger yat218 Says:

  erm...leh lukiskan gambar perempuan bertudung x??saya nak letak kat blog sy hasil lukisan awk..

 11. Blogger Muhammad Says:

  holla yatt , nanti me try buat. post here . after tu . u boleh copy. ok misz yat :)