<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Buka

28.7.12 by MORIBAYU

Hari ini aku berbuka keseorangan di Masjid Jamek.
Sambil menunggu sebelum masuknya waktu Magrib.
Aku cuma duduk menanti di bawah bayang tiang bendera.
Aku lekakan diri~Di hembus sapuan bayu petang yang suam.
Dan menikmati saja pemandangan paling sunyi di dada kota ini.

Tunggulah Sebentar

27.7.12 by MORIBAYU

Aku akan tunggu Kamu.Di mana Bulan Mendarat.
Jika tidak ketemu di situ.Carilah Saja~Dimana Bulan Melompat.

Jika tiada juga di sana.
Letaklah tangan itu di telapak Dada.

Apakah kamu mendengar ?.
Bunyi telapak kaki aku ini.
Setia Berlari ke arah sisi hati.

Lindung

26.7.12 by MORIBAYU

 Hari ini Aku mengakui satu kenyataan~

Ibu Bapa mencintai kita sepenuh hati~Sewaktu kita bodoh dan kecil.
Kerna~Sewaktu kita pintar dan dewasa..Mereka akan sampai hati untuk membenci.
Ikatan erat perdamaian itu akan terburai lerai.Seperti sebuah hikayat trajedi yunani.
Hebat bukan ?~Bila orang yg menciptakan kita.Akhirnya menjadi musuh yang teragung.

Berlari

25.7.12 by MORIBAYU

 Aku hanyalah komet yang berlari.
Aku datang~tapi aku tak tinggal.
Aku pergi~Namun aku akan kembali.

Tuah

24.7.12 by MORIBAYU

  Aku selalu terfikir~Adakah aku menunggu kamu...yang terbiar seorang.
Aku akhirnya terlupa~aku menunggu kamu..yang tak pernah sendirian.
Aku adalah komet yg melarikan diri.Dari kamu aku pergi.Dari pergi kau kembali.
Jika bertemu nanti,sewaktu takdir kita berlaga..anggaplah saja itu selisih dari~

T   U   A   H

Menu

23.7.12 by MORIBAYU

Ini menu berbuka yang telah aku masak.Kos memasak adalah kurang dari Rm 15.00.
Bulan Puasa memang sentiasa menawarkan seribu satu jenis pilihan makanan.
Tapi maaflah,aku mmg sudah mati niat untuk terus berbelanja di Bazar Ramadan.
Lebih puas rasanya jika memasak sendiri.Jimat masa-belanja dan yang paling penting..
'Aku tak terjerumus ke dalam dosa nafsu makan tak terkawal dan pembaziran liar '.

Dari Jendela Bilik

22.7.12 by MORIBAYU

Aku selalu fikir~Pemandangan dari jendela rumah aku sangat sunyi dan membosankan.
Tetapi hari ini tidak.Kerna aku dapat lihat 'sesuatu yang paling terindah' utk di rakamkan.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.