<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dowager

Tajuk : Empress Dowager Cixi
( The Concubine Who Launched Modern China ).
Penulis : Jung Chang
Harga : RM 59.90 

Pergi ke Summit USJ hanya untuk luncheon.Tapi selepas selesai makan,aku tersesat pula ke Popular Bookstore.Pusing-pusing hambar mahu mencari buku baru.Walaupun sebenarnya memang tak punya niat pun mahu membeli.Gaji masih belum masuk.Lagipun aku sudah berbelanja bulan lepas untuk membeli buku buku.Tiada lagi bajet untuk dihabiskan.Hurm~berpusing-pusing kosong mengamit majalah dan dari satu buku ke buku yang lain.Aku tak jumpa apa-apa buku yang menarik hati pun.Walaupun telah berpusing hampir 30 minit diantara rak-rak buku yg menimbun kemas dengan buku-buku baru.Bila mahu berjalan keluar.Tiba-tiba tergerak pula untuk melihat semula,ke arah rak khas untuk buku-buku baru yang masuk pasaran.Elok saja mata aku tertacap ke arah buku ini.Yay ! macamana aku boleh terlepas pandang ?.Padahal masa mula-mula masuk tadi.Inilah rak pertama yang aku tuju.Melihat pada tajuk buku.Yay ini memang buku yang aku cari untuk koleksi.Aku sudah ada 2 buah buku tentang Dinasti Qing,yang dipasarkan oleh Popular Bookstore.Iaitu "My Husband Pu-Yi" dan "The Last Eunuch of China-The Life of Sun Yaoting".Jadi buku baru ini,yang berkisar dalam era terakhir kejatuhan Dinasti Qing memang menarik minat aku untuk dibeli.

Sebelum ini aku sudah membaca buku yang menulis tentang Cixi.Iaitu "Two Years in The Forbidden City" hasil penulisan Der-Ling.Memang menarik dan sangat penuh dengan simpati.Sesuatu yang sangat berbeza dengan apa yang ditulis oleh penulis barat tentang Cixi.Tapi buku itu hanya berkisar tentang pengalaman 2 tahun,Der-Ling di Imperial Court.Banyak data dan dokumentasi hanya bersandarkan tentang pemerhatian beliau.Tak banyak yang mengupas tentang berdekad-dekad sejarah awal Cixi dari lahir hingga penglibatan beliau di dalam dunia politik kompleks dalam sistem feudal China.

Aku kira buku ini memang memberi sisi baru kepada setiap soalan.Walaupun buku ini sangat berbeza dalam memaparkan siapa Cixi.Yups ! Sangat berbeda,daripada apa yang telah di tulis oleh penulis barat.Hey,sekarang kita sudah ada 2 cerita untuk ditimbang tara.Aku baru membaca bab pertama.Dan aku sangat suka dengan isi maklumat yang ditulis oleh Jung Chang.Banyak yang aku tak tahu,akhirnya mendapat banyak pencerahan.Segala rahsia dan lagenda Cixi di sebalik tembok Kota Larangan,akhirnya mula terserlah di setiap bait-bait ayat yang menghiasi muka buku ini.

Jadi kepada kalian.Yang meminati sejarah.Terutama sekali yang berkisar tentang Dinasti Qing,China.Buku setebal 436 muka surat ini,adalah hasil penulisan paling terbaik untuk dijadikan koleksi.

“Dowager ”

  1. Blogger Rara Emie Says:

    awk..kte pn suka baca buku2 history mcm nie..tp versi bm ad jual tk?susa kot nk cari hihi

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Rara~Tiada.tiada versi di dalam bahasa melayu.