<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

21.8.09 by MORIBAYU

The man who submits to the will of the Tao has no ambitions

therefore he can never fail

Read more »

Maaf - Aku sudah cuba yg terbaik

by MORIBAYU

Tiada satu perkataan pun,yang tercipta di muka bumi hari ini
Mampu merupai apa yang aku " rasa "...sekarang
Maaf - aku minta diri,untuk berlalu dulu .

Kenapa Aku diam ??

by MORIBAYU

Makin penuh isi tabung
Makin kurang ianya berbunyi

Jadi,lebih baik~Aku diam.

B u L a N

19.8.09 by MORIBAYU

Moon, oh my moon..
how can I make you understand.
How lovely you seem to me.

Prison Break !!!

17.8.09 by MORIBAYU

2 Minggu yang lepas . Sedang aku leka menonton Animal Planet di talibesen. Tiba-tiba , aku nampak Mr Joey telah melompat keluar dari aquarium habitat beliau. Teperanjat ketam aku sekejap . Nasib baik aku cepat -cepat perasan. Terus pantas , aku tangkap beliau . Dan masukan semula , ke dalam sel kurungan. Jika tak ?? harus lah beliau melarikan diri dari rumah ini . Samaada mengikut saluran pembetungan . Atau menyorokan diri , di dalam bekas-bekas kargo yang keluar masuk di rumah ini.

Sampai sekarang , puas aku berfikir. Macam-mana Mr Joey , boleh lepas untuk melompat. Sebab aras air di dalam aquarium itu , memang sangat-sangat rendah bacaanya. Malah ketinggian dinding aquarium , adalah hampir 5 kali ganda tinggi nya dari tinggi Mr Joey. Jika begitu , macamana pula Mr Joey itu , boleh berjaya melompat keluar ??. Ada sesiapa berminat untuk huraikan teori X-FIiles ini ??. Bagaimana Mr Joey telah berjaya membuat satu lompatan katak .... bagi melarikan diri ???.

Ini adalah Madame Crab. Aku suspek , dialah mastermind yang telah banyak membantu Mr Joey membebaskan diri. Aku bukan nak tuduh-tuduh sebarangan. Tapi masa itu , dia sahaja yang ada dengan Mr Joey dalam aquarium. Jadi , apa kata anda ?? . Patutkah aku salahkan Madame crab ??.

Aku rasa

by MORIBAYU

Aku rasa tak happy

Aku rasa makin bodoh
Aku rasa terlalu banyak kesilapan
Aku rasa terbiar
Aku rasa sunyi
Aku rasa dikhianati
Aku rasa terlalu bermuka-muka
Aku rasa terlalu hina

Kenapa pekej kehidupan ini terlalu kompleks ??

Ingat

16.8.09 by MORIBAYU


~

Selepas 15 minit

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.