<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Paper 53

28.4.12 by MORIBAYU

Kenapa aku berasa tersangatlah gembira di dalam 2 minggu ini ?.
Sampaikan terlupa mahu mengemas kinikan blog dengan post terbaru.
Dan inilah jawapanya.Benda yang telah berjaya buat aku teruja dan leka.
Paper 53 : Sebuah Media terbaru di dalam berkongsi idea.
Menawarkan Pilihan buku journal dalam pelbagai tema pilihan.
( Seperti Cartoon-Ideas-Journal dan Skecthes ).Hebat bukan ?.
 Disertakan sistem cover buku yang boleh dipilih dan diubah tukar.
9 jenis pilihan sapuan warna asas.
Bersama 5 jenis alatan asas melukis.
( Pen Dakwat-Pensil-Marker-Pen Mata Bola-Berus ).
Di tambah dengan tambahan muka surat yang tak terbatas.
Bersama sistem simpanan data yang amat mudah diguna.
Tiada masalah untuk simpan,buang atau kongsikan lakaran.
  Kerna hasil idea~boleh dimuat turun ke laman jaringan sosial.
Ahhhh~ini memang sebuah ciptaan yang paling terbaik.
Untuk para peluqies menzahirkan segala jenis bentuk idea.
Terus terang cakap,sekarang aku sudah rajin melukis dari dulu.
Setiap masa terluang,akan aku habiskan dengan melakar kasar.
Dulu~aku ada rasa takut untuk membuat kesilapan sewaktu melakar.
Tapi sekarang,tidak lagi.Aku sudah makin yakin untuk berkongsi idea.
Dan perkara yang paling penting sekali.Di dalam masa 2 minggu ini.
Aku sudah pun berjaya,menyelamatkan pokok dari pembaziran sumber.
Tiada lagi buku-buku dan timbunan kertas.Yang masih kekal cumalah 'Idea'. 

Diet

27.4.12 by MORIBAYU

Maaf Mak Esah.Walaupun nasi lemak kamu amat sedap.
Errrrr..me tak akan datang singgah ke gerai kamu hari ini
Sebab hurmm..errr.Yups !~Budak gemuk ini tengah diet.

Trauma

26.4.12 by MORIBAYU

 Aku fikir mahu membela GoldPish.
Aku telah berubah segala fikiran.
Waktu terlihat si meow di genyek.
Oh tidak~Aku trauma sudah rasanya.

Amore

25.4.12 by MORIBAYU

 Menonton Mukhsin untuk sedikit Inspirasi.
Yay~aku memang sudah dilupakan Cinta.

Seteko Secawan

24.4.12 by MORIBAYU

BSLN

23.4.12 by MORIBAYU

Jam 3 petang: Menuju ke Balai Seni Lukis Negara.
Untuk menikmati hasil karya agung Amron Omar.

Makan Malam

22.4.12 by MORIBAYU

Makan Malam bersama teman-teman yang terhebat.
Syukur tuhan~Kerna memberi mereka sebagai hadiah.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.