<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gembira

25.3.11 by MORIBAYU

Sekarang aku sedang berada di dalam~Hari-hari yang paling mengembirakan.Ada banyak sebab,kenapa aku kini.Sedang hidup dengan hati yang senang.Kerna Aku ada sedikit teman yang paling hebat.Aku ada kerja,yang aku suka nak buat.Aku pergi,kemana aku ingin berada.Aku makan apa yg..aku kempunan semalam.Aku tidur bila matahari mula mahu terbit.Aku lena,bila orang lain sedang pitam bekerja.Aku nonton talibesen 30 saluran,dalam masa 10 minit.Aku membaca 7 buah buku sebulan.Ada masanya,aku leka mengunyah mamee sambil melukis.Berteman secawan tea panas suam.Aku pergi nonton wayang lebar,dalampanggung yang sunyi.Melalui jalan paling sepi tanpa sesak.Aduhai semua ini,adalah mimpi yang paling nyata.Owh Tuhan~Terima Kasih diatas semua Anugerah ini.Aku bersyukur,kerana telah diberi peluang.

Tenang

by MORIBAYU

 Aku amatlah suka,dengan Tanah Melaka.Kerna,aku telah menjumpai banyak..
'Ketenangan-Sunyi-Indah dan Sepi'.Subur~Pada setiap lorong-lorong usang.

Secawan Mee Segera

23.3.11 by MORIBAYU

Cinta bukan macam mee segera.
Walau ianya..nampak,hampir serupa dan sama.
Kita pilih saja.....perisa yang kita suka.Tuangkan sedikit air panas.
Tunggu saja sehingga kembang.Dan kita boleh makan sampai kenyang.
Kemudian,kita mampu berkata " Mee segera itu sedap ".Walaupun isinya kosong.

Mee segera punya tarikh luput.
Kita tak akan membeli,mee segera yang sudah mula mereput.
Sedangkan cinta..itu tak.
Tiada jaminan lansung,untuk setiap cinta yang ditawar.
Cinta tak punya tarikh luput dan amaran.
Kita hanya sedar,Cinta itu benar membunuh.
Hanya bila,kita sudah tumbang kekecewaan


~kerana keracunan.

Conteng+Kak Amy = ???

21.3.11 by MORIBAYU

LAT Kampung Boy [ The Musical ] 16 Mac-5April 2011

20.3.11 by MORIBAYU

  Aku tak pernah pun terfikir....
Yang,suatu hari nanti.Dunia Kartun akan menjadi terlalu~Nyata.
Kerana bertahun-tahun yang dulu,aku pernah leka membaca...
Sebuku Hikayat elok terlukis cantik.Yang ditulis oleh seorang...
B  u  d  a  k
Yang paling jujur hatinya,di dalam bercerita.
Jadi,aku ingatkan.Kisah itu,akan habis di muka surat yang terakhir.
Nampaknya,aku tersilap.Kerana kisah itu....telah pun bermula semula.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.