<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

LAT Kampung Boy [ The Musical ] 16 Mac-5April 2011

  Aku tak pernah pun terfikir....
Yang,suatu hari nanti.Dunia Kartun akan menjadi terlalu~Nyata.
Kerana bertahun-tahun yang dulu,aku pernah leka membaca...
Sebuku Hikayat elok terlukis cantik.Yang ditulis oleh seorang...
B  u  d  a  k
Yang paling jujur hatinya,di dalam bercerita.
Jadi,aku ingatkan.Kisah itu,akan habis di muka surat yang terakhir.
Nampaknya,aku tersilap.Kerana kisah itu....telah pun bermula semula.

“LAT Kampung Boy [ The Musical ] 16 Mac-5April 2011”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  saya amat suke dgn kartun lat (ada few comic lat kat umah pun) but saya tak berapa minat tgk teater muzikal melayu... caner?

  ps: kenapa mesti muzikal?

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-u tak minat teater.Jadi tak payah pergilah.

  Tapi jangan berhenti,dari Minat sama Mrs Hew ok.

  :-)

 3. Blogger Nad. Says:

  Jommm pegi lagi sekali megsss? :p

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Hohohohohoohoh....ok.

 5. Blogger Julien Hakym Says:

  Pandai nya u amik photo! cantik!
  Legend la Lat neyh..

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Julien-No lah.Biasa jerk...cuma dari pandangan mata.Seorang Amatur.

  :-)

  Yups,u harus pergi nonton.
  Mmmg hebat.