<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wayang Lebar

20.8.11 by MORIBAYU

Caroline = 5 kali.
Sprinted Away=1 kali saja. 
Pride & Prejudice = 6 kali.
The Borrower Arrietty =3 kali.
Shameless=Belum pegang pun DVD.
The Sheltering Sky=Baru nonton suku cerita.
Skins [Volume 2]=Yehaaa,vol 1 pun tak ditonton lagi.
Studio Ghibli [The Great Collection]=Hanya 5,dari 18 buah film animasi.
Aku memang suka pada seni filem dan karya animasi.Bagi aku,ini adalah satu hiburan yang terbaik~Selain dari duduk membaca,memasak dan snappy snap picca.Seingat aku,memang sejak dari zaman kecil lagi.Aku memang ada minat, yang amat mendalam terhadap industri filem.Antara filem yang menjadi kesukaan aku semasa  berusia 5-6 tahun.Adalah 'The Last Emperor' dari Bernardo Bertolucci.Dan juga 'Empire of the Sun',hasil karya agung dari Steven Spielberg.Mungkin,kedengaran amat sedikit pelik.Kenapa sewaktu,pada usia yang semuda itu.Aku sudah mula,mahu berjinak.Dengan 2 buah filem barat,yang mempunyai tema  sangat berat.Kenapa aku tak minatkan saja diri.Dengan duduk nonton animasi Disney,ataupun kartun-kartun hikayat terbitan filem negara ?.

Aku pun tak tahu mengapa.

Saya suka Tanjung Karang.

18.8.11 by MORIBAYU

Jangan tanya,kenapa aku suka dengan Tanjung Karang.
Sebab,semua orang ada jawapan yang sama.Kenapa mereka suka.
Bagi aku~Tanjung Karang,adalah antara laman kepada syurga dunia.
Melihat matahari terbenam,di balik deruan sawah pagi menghijau.
Berebut makan nasi ambeng,yang dihidang dalam satu dulang.
Berlari-lari berkejaran,di atas batas.Atau hanya duduk senyap mencari ilham.
Semua ini,antara pengalaman yang terbaik~pernah aku rasakan.
Hanya sehari di sini,memang tak cukup.Ada banyak lagi,jalan yg boleh diterokai.
Terus terang cakap,aku memang jatuh cinta dengan kehidupan di kampung.
Owh~siapalah yang tak gila.Bila ada kehidupan,yang indah sebegini ??.
Yups~raya nanti,aku memang mahu kesana lagi.

Mimpi

17.8.11 by MORIBAYU

Mimpi~cuma ditonton,oleh seorang penonton setia.
Walau sebanyak mana pun,mimpi kamu punya tema.
Penamatnya tetap berakhir-dengan penutup yang sama.
~'Dan Kita pun..membuka mata,terjaga dan cuba mengingati'.
Sangat sia-sia bukan.Kerna:Mimpi memang sangat membosankan.

Definasi : Cinta

14.8.11 by MORIBAYU

Cinta hanya terjadi di syurga.Apa yang berlaku di bumi~hanyalah 'lakonan semula'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.