<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Twilight - Di Panggung November 27/2008

28.11.08 by MORIBAYU


Ok , apa yang boleh aku cakap. Inilah filem yang harus di tonton sebelum tahun 2008 berakhir. Aku x-pernah baca Novel asal karya Stephenie Meyer. Walau pernah mendengar or melihat siri-sirinya seperti New Moon, Eclipse, dan Breaking Dawn. Tapi untuk filem ini , memang dari sejak review nya keluar di data internet. Aku sudah tidak sabar menunggu mahu menonton. Aku tak suka nak baca novelnya. Sebab dari pengalaman aku melalui Lord Of The Ring , kita akan mempunyai pandangan tersendiri bila sudah membaca hasil dari medium tulisan. Sudah tentu aku terperanjat bila melihat LOTR ,yang aku baca dan angankan dalam imaginasi sendiri terlalu berbeza dengan apa yg Peter Jackson mahukan. Jadi belajar dari kesilapan , aku tidak akan sekali-kali membaca buku yang mempunyai potensi utk difilemkan.
Read more ยป

Mendung di luar sana.

27.11.08 by MORIBAYU

 Maafkan aku ..Sebab selalu x-bersyukur.

Aku 24 Bukan 14 - Please , Jangan Ketawakan Aku

24.11.08 by MORIBAYU


 Dulu aku gelak bila orang pakai cermin mata. Now aku just diam. Aku x-mampu nak gelak-gelak lagi. Sebab aku pun terpaksa pakai. Selepas mengalami gejala stress kerana sehari suntuk mengadap lappy.Yeah, now mata aku akan cepat terasa letih bila terlalu lama mengadap lappy or membaca buku. Jadi sebagai jalan penyelesaian aku buat cermin mata. Ermmmm..aku tak la rabun. Tapi genetik la kot. Mata cepat berpinar dan stress bila terlalu lama focus pada sesuatu objeck.


Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.