<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bulan

15.8.09 by MORIBAYU

+ Such vanity?
Not even the Moon is as vain
- How could it be?
The Moon is scarred. I'm not

Nuetral

11.8.09 by MORIBAYU

Apa unsur yang paling Neutral ??

Terima Kasih

by MORIBAYU

Minggu lepas , ketika dalam gelap malam.Sedang aku berjalan menuju ke sebuah cyber cafe. Aku nampak 3 timbunan kotak-kotak kertas di tepi jalan. Selang jarak antara satu timbunan ke satu timbunan ialah hampir 3 meter.
Read more »

x-SEMPURNA

by MORIBAYU

Bodoh-Tamak-Angkuh-Sial -
Jika jumpa 4 perkara ini nanti
Itu sudah cukup utk ingatkan
Yang kita memang sempurna


Read more »

25

by MORIBAYU

M - Bila kau nak kahwin nieh ??.

R - Bila kau....dah dapat kad jemputan aku lah.

Aku benci soalan-soalan yang berbentuk begini. Soalan tentang bila , masanya aku akan menamatkan zaman remaja. Aku malas nak menjawab. Sebab aku pun tiada jawapan. Aku kadang-kadang iri hati tengok.Ada kawan-kawan waktu sekolah dulu. Sudah bercucu dah. Baguslah , itu rejeki mereka. Murah kata orang tua-tua.Aku nie... bila pula rejeki tu nak murah ??. ENTAH-LAH..Main game tikam-tikam 50 sen pun,aku tak pernah menang. Jadi aku selalu biarkan,takdir itu yang bagi jawapan.


Aku tak mengharap-harap. Jika terlalu mengharap , nanti buah durian tak jatuh. Aku nanti yang kempunan. Jadi bila ada masanya lagi , mulut-mulut ramah yang bertanya-tanya. Jawapan mudah berlawak sinis aku balaskan . Agar Aku gelak - Yang bertanya pun gelak.

Owh , kan bagus hidup ini. Kita ketawa sahaja. Hohahohaho...
Errrrr korang pulak ,bila nak bercerai berai ??.( ditujukan pada kawan-kawan yang dah kahwin ).

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.