<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tandoori

10.3.12 by MORIBAYU

Satu-satunya makanan yang aku boleh makan di kedai mamak~Ialah Roti Naan.
Dan satu-satunya Naan Tandoori terbaik adalah di Restoran Estana Curry House.
Ayam di potong dengan besar.Diperap dan dibakarsempurna dengan rempah yang pedas.
Dimakan pula bersama roti naan yang dihidang panas.Ini memang 1 hidangan dari syurga.
Err..dan telah berjaya membuatkan aku terlupa sekali lagi.Yang aku adalah seorang Vegan.

Kata

9.3.12 by MORIBAYU

Siang aku subur Sunyi~Kerna kau tak Jaga.
Malam aku mekar Jaga~Kerna kau abadi lena.
Percikan air mata ini~tak akan sedarkan kamu.
Biar...doa aku berdentum.Walau...ratap berlagu.


Jika hari boleh diputar~Akan ku tunggang ke rumah kamu.
Memintas maut dan takdir.Pertama tiba dari segalanya.

Aku tak terniat..untuk selamatkan kamu agar bernyawa.


Kerna..
Aku cuma ingin menguriskan kata:
'Jika kau terlatar..di atas tilam pusara.
fatehah sumbang itu akulah empunya.'
 

AUGUST

8.3.12 by MORIBAYU

Ini adalah majalah kesukaan aku sekarang.Bukan lagi National Georaphic ataupun Time.Aku sudah terlalu tua untuk membaca majalah-majalah ilmiah sebegitu lagi.Sekarang,aku cuma perlukan bahan bacaan yang ringan lagi santai.Apabila kebosanan di dalam kereta,atau selepas makan tengahari.Inilah majalah yang aku belek-belek untuk mengisi waktu.Ada 3 benda utama~yang membuatkan aku suka dengan majalah ini.Ianya adalah Artikel-Iklan dan Editorial photography.Bagi aku,jika sebuah majalah itu mempunyai kesemua 3 faktor ini.Ianya memang sesuatu yang berbaloi untuk dibeli.

Makaroni

7.3.12 by MORIBAYU

 Sepinggan Macaroni daging untuk makan tengahari.
Selepas hampir 2km,aku berjogging di waktu pagi.
Ahhh~terlupa lagi,Yang aku adalah seorang vegan.

Sembunyi

6.3.12 by MORIBAYU

Kamera bagi aku,adalah sebuah topeng muka.
Melindungi setiap emosi dan perasaan sebenar.
Aku tak pernah pintar berkarya.Aku cuma fikir...
'Gambar' cumalah sebuah biasan puisi kiasan.

Al-Fatehah

5.3.12 by MORIBAYU

Bila aku bangun besok pagi nanti.
Kerna kamu memang tiada malam ini.
Waktu petang tadi~kau telah berlalu pergi.
Saat aku perlukan kamu setiap pagi.

Luqies

4.3.12 by MORIBAYU

 Berikanlah aku satu sebab,kenapa aku harus terus 'Meluqies'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.