<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Yellow Fortuna

22.1.11 by MORIBAYU

Selepas hampir 10 minit me-googled,mencari jawapan.
Akhirnya,baru aku tahu.Pokok Bunga yang aku pegang itu,
adalah dari jenis spesis pokok~'Kalanchoe blossfeldiana'.

Aku & Amore

19.1.11 by MORIBAYU

Dalam cahaya petang...Aku melihat~
Kamu bersinar...seperti embun pagi

Maaf

17.1.11 by MORIBAYU

Jangan bertanya talu,pada tanah lumpur.
kenapa rupanya,bersalut hitam dan tohor.
Mari kita curah debu suci dan menyuci rupa.
 Biarkan saja,jutaan kelopak~terbit membunga. 

27

16.1.11 by MORIBAYU

Bila aku fikir-fikirkan semula.Baru aku perasan.Semakin kita berusia~makin banyak faedah yang kita dapat.Dan aku amat menghargai,semua anugerah ini.Sudah,seperti yang semua orang sedia maklum.Untuk menjadi dewasa dan matang,ada harga yang perlu dibayar.Sudah jelas bukan.Semakin kita berusia,semakin fizikal diri ini.Akan mula pudar dimamah usia.Walau ada di antara kawan-kawan aku,sangatlah risau~bila wajah mereka berubah dimakan usia.Tapi bagi aku pula.Aku tak kisah pun,bertukar menjadi seorang manusia tua.Dunia orang tua bagi aku,membawa banyak sifat-sifat yang positif.Kita akan lebih dihargai dan dihormati.Hebat bukan ???.
Peredaran masa dan takdir.Telah memberi aku banyak peluang dan nikmat kehidupan.Cara dan gaya,aku berfikir pun.Sudah ada banyak bezanya dari dulu.Dulu,memanglah aku tak kisah sangat.Tapi hari ini,entah mengapa.Aku sudah lebih mampu memperhalusi.Cara dan gaya dalam melayan emosi orang di sekeliling.Aku juga,sudah lebih bertanggungjawab terhadap kerja dan rutin hidup.Malah,cara pengurusan masa pun~lebih baik,dari tahun-tahun yang sudah.Aku sudah bersemangat dalam memastikan,semuanya berjalan dengan sempurna.Tiada lagi,sikap keanak-anakan.Aku sudah dewasa lah.Dan,seiring dengan kedewasaan ini.Aku akan memulakan banyak ritual baru.Akan ada banyak perubahan.Harap-harap,mereka di sekeliling..akan dapat menerima semua ini.


Tahun 2011~adalah tahun untuk berubah. Amin

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.