<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku & Amore

Dalam cahaya petang...Aku melihat~
Kamu bersinar...seperti embun pagi

“Aku & Amore”

 1. Blogger nufab Says:

  waaaahhhhhh~
  dalam 'tangan' ada bunga laaaa, :D

 2. Blogger ☺[ai][sUmi]☺Chan Says:

  cantek bunga tu.. bunga apa? kalau dpt lihat warnanya mesti lagi cantek kan? :)

 3. Blogger asybedazzle Says:

  like ths quote. :)

 4. Blogger Muhammad Says:

  Nufab-Hahahahahahah,yups.
  me suka bela bunga sekarang ini.
  Entahlah,ianya memberikan me banyak ketenangan.
  Setiap pagi,me akan bangun.
  siram,bersihkan dan merenung pokok itu.ahahahah.

  Aisumi-Errrr,me pun tak tahu bunga apa.Nanti me try google.
  Ok,nanti me post picca yang ada bewarna.

  Asybedazzle-Owh,me melihat 'dia'..petang semalam.
  Dia mengingatkan me,ttg seseorang yang me kenal 5 tahun yang lepas.

 5. Blogger Anisa Hang Tuah Says:

  me comel
  hee

 6. Blogger jejaka anggun Says:

  bunga tuh... bunga bunga matahari... hahah.

 7. Blogger Deqna Says:

  hye i bw here~ :)

 8. Blogger Muhammad Says:

  Anisa-Comot dah lah.
  Rambut pun messy dah.
  malas nak gunting.

  Shaz-hohohoho,baik u cakap.Ini adalah pokok kuaci !!!.

  Deqna-Salam kenal ya.
  :-)
  Terima kasih,kerana buang masa di sini.Harap ada sesuatu yang berguna untuk kamu.

 9. Anonymous princezz Says:

  Bunga apa ni?? boleh tgk version kalernyer x?

 10. Blogger Muhammad Says:

  me pun tak tahu,ini bunga apa.

  :P