<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27

Bila aku fikir-fikirkan semula.Baru aku perasan.Semakin kita berusia~makin banyak faedah yang kita dapat.Dan aku amat menghargai,semua anugerah ini.Sudah,seperti yang semua orang sedia maklum.Untuk menjadi dewasa dan matang,ada harga yang perlu dibayar.Sudah jelas bukan.Semakin kita berusia,semakin fizikal diri ini.Akan mula pudar dimamah usia.Walau ada di antara kawan-kawan aku,sangatlah risau~bila wajah mereka berubah dimakan usia.Tapi bagi aku pula.Aku tak kisah pun,bertukar menjadi seorang manusia tua.Dunia orang tua bagi aku,membawa banyak sifat-sifat yang positif.Kita akan lebih dihargai dan dihormati.Hebat bukan ???.
Peredaran masa dan takdir.Telah memberi aku banyak peluang dan nikmat kehidupan.Cara dan gaya,aku berfikir pun.Sudah ada banyak bezanya dari dulu.Dulu,memanglah aku tak kisah sangat.Tapi hari ini,entah mengapa.Aku sudah lebih mampu memperhalusi.Cara dan gaya dalam melayan emosi orang di sekeliling.Aku juga,sudah lebih bertanggungjawab terhadap kerja dan rutin hidup.Malah,cara pengurusan masa pun~lebih baik,dari tahun-tahun yang sudah.Aku sudah bersemangat dalam memastikan,semuanya berjalan dengan sempurna.Tiada lagi,sikap keanak-anakan.Aku sudah dewasa lah.Dan,seiring dengan kedewasaan ini.Aku akan memulakan banyak ritual baru.Akan ada banyak perubahan.Harap-harap,mereka di sekeliling..akan dapat menerima semua ini.


Tahun 2011~adalah tahun untuk berubah. Amin

“27”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  The problem with getting older is you still remember how things used to be.None are so old as those who have outlived enthusiasm *winks*

 2. Blogger bulan. Says:

  selamat hari jadi,pelukis!
  semoga kamu selalu gembira.

 3. Blogger Louie Terbang Tinggi-Tinggi Says:

  ouch..i dah 3rd series..uhukk uhukk

 4. Blogger najnajakia Says:

  wau beso gambo...
  what's the size? 27" x 27"? =p

 5. Blogger Muhammad Says:

  Sean-. yups !.

  Dan,me tak mahu jadi orang tua..yang membosankan.

  Bulan-Yaya !!! terima kasih ya.

  Louie-musim ke-3 ??.tak pa,harap teruskan sampai season ke 9.

  Najnajakia-errrrr,a2 size ?? mungkin.

 6. Blogger p.a.k.w.e. Says:

  is that u MEGAT?

 7. Blogger Muhammad Says:

  pakwe-.......yups.