<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tHIS LOVE

5.3.11 by MORIBAYU

This Love
Doesnt need to feel love
Doesn't know it is love
Doesn't need a thing.

3

by MORIBAYU

Darah Dan Daging
Pasti Punah Pupus
Tetapi Tidak Tersedarkah
Pada Puisi Permikiran ??
Karangan Kata Kekal
Terukir Tanpa Terusik
Manusia Makin Melupakan
Manusia Mula Menafikan
Perkataan Pasti Pegun
Selama Sinar Suria.

Adil

by MORIBAYU

kenapa biskut habis ??
kerana yang terakhir sudah diambil orang.
kenapa diambil orang ??
kerana biskut banyak..

*Sedang mengunyah,5 keping biskut oat coklat.

Cerita

4.3.11 by MORIBAYU

per voi risplenda il fato..
Tuoni, lampi, e procelle..
non v'oltraggino mai la cara pace.

Hadiah

1.3.11 by MORIBAYU

10 Tahun yang lepas.Aku tak tahu pun,yang mereka wujud.
4 Tahun yang lepas.Aku tak ingat pun,nama penuh mereka.
Tetapi 2 hari yang lepas~Selepas beratus hari..kami berkawan.
Mereka adalah saat,minit dan jam~Di dalam kehidupan seharian aku. 

Saiz

by MORIBAYU

Ada seorang lelaki tua.
Tinggal di dalam sebuah bilik kecil.
Dalam sebuah rumah paling Serdahana.
Yang terletak,di tengah-tengah Kota  Besar.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.