<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ilustrasi

1.9.10 by MORIBAYU


Aku baru habis menyiapkan ilustrasi ,yang di minta oleh seorang teman.Ini adalah kali ke-2, me mendapat tawaran untuk membuat ilustrasi untuk cover buku.Masa kali pertama, aku hanya mengunakan AI. Dan kali ini ,aku kena mengunakan cara lama.Yups,ilustrasi hitam putih dengan pen dan dakwat. Dengan berpandukan maklumat dan data yang diberi.Aku mula duduk seharian mencari idea. Mencari idea itu,memang mudah sahaja bagi aku.Tetapi di dalam memilih idea yang sama ,dengan apa yg di fikirkan oleh klien. Itumemang sangat-sangat susah.Kita kena sentiasa letak diri ,di dalam kasut mereka.Dari situ,baru kita boleh membayangkan..apa yg patut di lukis.Seolah-olah,kita membuat semua kerja ini, adalah untuk diri sendiri.Tahap kepuasan terhadap hasil kerja itu,harus jadi lagi tinggi melangit.Malah setelah menyudahkan 2-3 ilustrasi,aku masih lagi leka duduk melakar-lakar.Kenapa ??? Sebab,aku sendiri pun...masih tak mencapai tahap kepuasan itu.
Read more »

Satira Sang Penjaga Syurga

31.8.10 by MORIBAYU

Sama ada kerana kerja,atau kerana tuntutan hidup.Aku dapati hidup aku sekarang , berpusar di atas paksi yg sama sahaja. Hari-hari itu , buat aku berdiri di depan pentas untuk mengambil gambar, leka makan malam bersama teman-teman,atau di dalam kelas melayan para pelajar.Semuanya menuntut dedikasi dan komitmen yang serupa. Dan konflik diri itu pun bermula.Seperti Sang Titan yang menelan anaknya.Aku sudah mula musnah, dan terasa hancur diri dari dalam.


Read more »

Aku Bussy-lah

by MORIBAYU

Jadual harian hidup aku,telah di penuhi dengan bermacam-macam jenis aktiviti.Sehingga ke hujung tahun ini.Setiap hari memang telah penuh dengan bermacam jenis rupa "kehidupan". Aku sudah tiada masa untuk duduk lama, mengadap kertas.Kadang-kadang, semua ini buat aku terfikir.Adakah telah berada diatas jalan yg betul ??. Adakah ini pilihan kehidupan,yg benar-benar tepat untuk aku ?? Hurmmm...semuanya terlalu menakutkan untuk difikirkan.

Read more »

Epilog

30.8.10 by MORIBAYU

Jika kau jadi Raja : Biar Aku jadi Negara
Kita lihat-lihat sahaja : Sampai waktu bila...
Aku ini, mampu kau pertahankan.

Siapa Kamu untuk Aku

29.8.10 by MORIBAYU

Orang cakap aku berbakat.
Aku cuma merasakan, ini adalah satu perasaan yg amat :

Read more »

Pantul

by MORIBAYU

Aku selalu pesan pada diri sendiri :


Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.