<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku Bussy-lah

Jadual harian hidup aku,telah di penuhi dengan bermacam-macam jenis aktiviti.Sehingga ke hujung tahun ini.Setiap hari memang telah penuh dengan bermacam jenis rupa "kehidupan". Aku sudah tiada masa untuk duduk lama, mengadap kertas.Kadang-kadang, semua ini buat aku terfikir.Adakah telah berada diatas jalan yg betul ??. Adakah ini pilihan kehidupan,yg benar-benar tepat untuk aku ?? Hurmmm...semuanya terlalu menakutkan untuk difikirkan.

Tapi,jika masa itu benar-benar mengizinkan.Aku benar-benar mahu kusyuk di dalam melayan perasaan.Kerana itu,jika ada waktu yang terluang.Walau 5-10 minit sekalipun.Aku pasti akan mahu duduk melukis sebentar.Dengan pen berdakwat di tangan, kertas putih seputih salju terhampar dimeja dan muzik kegemaran beralun di corong mp3.Owh...ini memang,detik yg terlalu hebat untuk dilupakan. Aku tengelam tanpa timbul di dalam fantasi sendiri. Inilah factor-factor, kenapa aku suka dengan dunia seni lukis .Ianya mendamaikan.Benar-benar satu kerja yang memberi terapi kepada minda.

Sekarang,banyak pula tawaran kerja yang datang berlambak-lambak.[Sama ada yg dibayar atau tidak].Ada diantaranya, aku terpaksa tolak dengan baik.[ Ya, kerna masa itu...kadangkala terlalu cemburu,untuk melihat aku duduk melukis].Maaf, bukan aku tak mahu terima.Cuma aku tak mahu terlalu tamak dalam mencari rezeki.Aku masih setia ,dalam mementingkan kualiti dari kuantiti. Terima kasih kepada semua, yang menghargai bakat yang aku miliki ini.Mungkin di lain waktu,jika ada kesempatan itu.Jangan bimbang...pasti kita akan duduk berkerjasama..hohoohoho.

“Aku Bussy-lah”

 1. Blogger edzlin007 Says:

  selamat bekerja, dan moga sihat selalu

 2. Blogger Muhammad Says:

  edz - salam

  owh...me nak rehat sekejap. Terlalu banyak berkerja lah now. :P

 3. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  walaupun u bz...
  tq sbb masih dapat luangkan masa utk kita jumpa :)

 4. Blogger Muhammad Says:

  Kak Amy - Huh,kawan-kawan no hal lah.