<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Siapa Kamu untuk Aku

Orang cakap aku berbakat.
Aku cuma merasakan, ini adalah satu perasaan yg amat :

P
e
l
i
k

“Siapa Kamu untuk Aku”

 1. Blogger Louie Says:

  anda memang berbakat saya kagum..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  louie - terima kasih....terima kasih n terima kasih sekali lagi.

  :P

 3. Blogger Farazila Says:

  err..mmg kamu lagi berbakat melukis dan menulis dr sy..

 4. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  xde yg pelik la meggs...
  anda sememangnya berbakat pun...
  enuff said...

 5. Blogger alhariesz Says:

  Kamu menyentuh banyak jiwa dan deria manusia...

  ya, kamu mmg berbakat.

  teruskan menggetar neuron-neuron sepi & gundah manusia-manusia di sekeliling kamu.

  ada sebab mengapa Dia mengurniakannya pada kamu en.megat :)

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  lilo - bahasa melayu me hancur lah. tatabahasa semua lintang pukang.

  :-(

  kak amy - hoh , pandai makan itu pun bakat..kan ??? kan ??

  :P

  alhariez - me masih mencari jawapan , ttg persoalan itu. hurmmm

 7. Blogger ceksumolek's Says:

  kamu memang punya bakat.. sumi suka kamu.. walaupun kekadang xbrapa paham tetap ade maksud tersirat yg ingin dismpaikan :)

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi - hurmmm , ianya ditulis dari apa yg me lihat. Ianya bukan untuk kalian faham.Tapi cukup untuk lihat dan rasa.

  :-)

 9. Blogger adi miranda Says:

  kurniaan tuhan. gunakan sebaiknye=)

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  adi - insya allah , semoga penghujung jalan ini...berakhir dengan sebaiknya.

  :-)

  amin

 11. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  X peliklah en megat.mmg en megat mmg berbakat BESAR dan jgn rasa pelik tentang itu.Teruskan berkarya.

  tak pelik pon.

 12. Blogger MORIBAYU Says:

  Nae - Terima Kasih..sejuta kali , untuk kamu.
  :-)