<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ori-Gami

15.5.10 by MORIBAYU

Owh , aku sekarang ...amat mudah terleka dengan seni Origami. Minggu lepas , semasa merayau-rayau di MPH , Seremban 2. Aku terjumpa dengan buku seni origami ini. Isinya amat padat, dengan segala informasi dan teknik-teknik asas tentang seni origami. Amat sesuai sekali untuk sesiapa , yang baru berminat. Panduan untuk membuat hasil origami dari buku ini , amat mudah. Malah halaman ilustrasinya juga amat lengkap , penuh berwarna-warni dan senang untuk di fahami.

Aku dari dahulu lagi. Memang mahu mempelajari seni kertas , dari negara matahari terbit ini. Cuma dulu , Aku masih lagi tercari-cari buku yang sesuai. Dulu , pernah juga ada , buku tentang origami...yang aku suka. Tetapi , harganya amat terlalu mahal. Ada juga buku yang aku belek-belek dan amat berminat , namun terlalu kompleks teknik dan cara kerja menghasilkan seni origaminya. Tapi kali ini tidak lagi. Buku ini memang memenuhi segala kehendak, dan ciri-ciri yang aku cari selama ini.

Terima kasih tuhan...Kerana takdir-Nya , akhirnya aku jumpa juga dengan buku ini. Dengan mengandungi lebih 80 jenis Origami untuk di cuba buat. Bersamaan Kualiti bukunya , yang amat bagus. Percaya atau tidak. Aku cuma membayar RM 22.90 untuk harga senaskah. Hey..hey , mmg berbaloi-baloi. :P

Cenkang Kamu

by MORIBAYU

[Jam 5:45 petang ]
Di Meja Belajar...Sambil Memegang Sebutir Cenkang.

~
Read more »

Aether

9.5.10 by MORIBAYU

Selepas hari-hari yang kita lalui berlalu.
Aku mahu bisikan pada kamu ...1 perkara.
Undang-undang mengenai 'ruang' hanyalah satu perkara mudah :
~
Read more »

Bintang Kutub Aku

by MORIBAYU

Bila Aku tiup Lampu padam

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.