<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pertandingan Bakat 2008 - Dari Mata saya

28.3.09 by MORIBAYU


" Dejavulah - 3 kali sudah aku menonton "

Aku suka filem ini. Kerana ianya bukan hanya sebuah filem . Tetapi satu " Kesempurnaan ". Setiap kali aku duduk menonton. Aku bagai manusia bisu yang baru mengenal apa itu A , 1 dan Alif . Aku terajar yang hidup ini , seharusnya lebih baik tanpa perasaan prejudis , ketidak fahaman dan kejahilan . Yeah , filem ini harus wajib di tonton . Cuba fahami apa yang terlukis dan yang bergerak. Sudah pasti anda semua akan fahami,hidup ini adalah tentang keseimbangan dan kesempurnaan.
Read more »

Tiadakah mahu hati fahami ???

26.3.09 by MORIBAYU

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہِ طور بلند کیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے
Read more »

Imaginasi Tanpa Henti - II

24.3.09 by MORIBAYU

Rumah Impian ?? Apalah saja , maksudnya.
Read more »

Sketch - Jalak

by MORIBAYU

Yipeee , hari ini. Dapat rileks sket. Kerja-kerja semuanya dah siap. Sepanjang petang , aku cuma duduk di meja. Dan melakar-lakar berpandukan gambar. Baru perasan , yang pensil-pensil aku itu , kebanyakanya semua sudah pendek-pendek. Kene ganti baru nieh. Aku ada nampak hari tu , satu set pensel STAEDTLER . Memang aku berkenan sangat-sangat. Harga dalam lingkungan 20-30 ringgit. Jumaat nie , aku akan sambar set baru. So baru semangat sket nak melakar.


Read more »

Aku kesibukan 2-3 hari ini

by MORIBAYU

I desire a little ruby wine and a book of verses,
Just enough to keep me alive, and half a loaf is needful;
And then, that I and thou should sit in a desolate place
Is better than the kingdom of a sultan.

-quatrain XI-
Read more »

Kau sudah jatuh cinta ??

by MORIBAYU

Semalam,aku duduk di tingkap seperti biasa.Leka lihat awak yang berjalan perlahan.Tiba-tiba, aku nampak seorang awan yang melintas lalu.Putih bersih paras rupanya.Aku cuma perasan.Dia tak seperti yang lain....
Read more »

Masa Makin Merapat

22.3.09 by MORIBAYU

Tahu , kenapa saya suka kesesakan lalu lintas ??

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.