<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Terima Kasih

27.11.09 by MORIBAYU


Mereka melayan aku
Seolah aku seketul batu : Yang tiada jiwa dan perasaan
Mereka amat terlupa yang aku :
Cuma tanah :- Yang membatu kerana panas..tapi melumpur kerana hujan.

Stage I

26.11.09 by MORIBAYU

Tajuk : Photoshoot utk Pelajar Fotografi [Giat Mara]

Lokasi : Tasik Titiwangsa
Jam : Sesudah makan sarapan.
Mood : Happy + Panasssss lohhh .


Lama aku tak bercerita panjang kat blog nie. Bukan apa , bussy jerk manjang. Sibuk dengan hal-hal duniawi yang tak berkesudahan. Ok , kali ini . Aku nak bercerita tentang photoshoot yang aku terlibat sama. Sebenarnya , photoshot ini adalah tugasan protoge aku ...iaitu En Chapeq. Memang stress lah nak setelkan photoshoot nie. Dah la, aku bagi bantuan dari segi Idea kreatif , jadi model sekali n [itu x-termasuk ngan item-item lagi ]. Huik , En Chapeq just tukang snappy snap jerk. Ehh...memang bertuah lah ko , jadi protoge aku.


Read more ยป

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.