<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Je t'aime

8.12.09 by MORIBAYU

S - Kau dah banyak berubah..tak macam dulu lagi !!!

Read more »

Stage 2

7.12.09 by MORIBAYU

Tajuk : Photoshoot utk Pelajar Fotografi [Giat Mara]

Lokasi : Tasik Titiwangsa
Jam : Sesudah mengharungi kesesakan lalu lintas di bulatan pahang
Mood : Happy + Pening kepala

Masuk hari ke-2 photoshot. Masih di lokasi yang sama . Iaitu di sekitar Taman Tasik Titiwangsa. Cuma kali ini model jerk yang berbeza. Hari ini , cuma ada aku dan Ecah [ Kawan Cik Bam katanya ].Cik Ecah nieh muda lagi , baru form 2. Ini pula kali pertama di beraksi di depan camera. Jadi banyak lah yang aku , chapeq dan Bam kene ajar dia nieh. Pelajaran pertama untuk beraksi di depan camera ialah ??? - YAKIN DAN KENE BERANI !!! . Tak boleh nak segan-segan. Nie bukan snap pic untuk majalah pengantin nak segan-segan bagai.Hohohohoho. Tapi macam aku cakap kat chapeq...kadang budak naive bagus if depan cam. Aksi sometimes nampak natural ..taklah nampak buat-buat sangat.
Read more »

Huaaaaaaaaaaaaahhh

by MORIBAYU


"I gave you everything but it wasn't enough to make you stay"
~
Read more »

Jalan Kaki

by MORIBAYU

I -This is not the way !!
B - You know the way, little angel ??
I - But the others all go the other way !!

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.