<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

:-) Aku sedang disamun oleh cinta.

4.12.10 by MORIBAYU

There is a holiness to the heart's affections
Read more »

Selamat Hari Jadi Budak Kecik.

3.12.10 by MORIBAYU

25 Tahun 346 Hari
~
Tahun ini,adalah musim paling terhebat...di dalam hidup aku.Aku dah capai banyak kejayaan.Dan aku ada kerjaya yang stabil.Hidup aku walaupun kompleks,tetapi makin bertambah mudah.Aku dikelilingi kawan-kawan,yang sentiasa buat aku ketawa suka.Mereka memahami aku seadanya.Dan pengorbanan mereka itu, adalah amat aku hargai sekali.Begitu juga dengan pengalaman hidup,selama setahun ini.Terlalu banyak yang telah aku tempuh dan lalui..Aku pergi ke jalan yang aku belum pergi.Banyak perkara baru,yang aku belajar.Aku juga mencuba,untuk membuat benda-benda yang dulu..aku amat takut nak buat.

Ada masanya,aku keseorangan.Tapi aku tahu...kerana ini adalah cerita aku.Walaupun,aku tiada insan tercinta disisi~ untuk berkongsi semua ini.Namun ,aku masih tahu..aku masih disayangi.Itu lagi penting bukan.Terima kasih kepada-Nya.Kerana segala rahmat yang diberikan itu.Membuatkan setiap juzuk-juzuk di dalam hidup aku, menjadi semakin;

"Sempurna "

Letting go ~ Karsh Kale

by MORIBAYU

~
O father,I depart forcibly from my home.
Four men gathered to lift my palanquin.
My loved ones ~ will become strangers.
The innermost portals of my home ~ will be unreachable.
as I leave my father's home and go to my husband's country.
~
Pagi tadi,waktu duduk diam di jendela.
Sambil menunggu cahaya yang pertama.
Hati ini,diam & menghayati lagu indah ini.
Tak kusedar,air mata jatuh berderai-derai.

Kenapa ???

29.11.10 by MORIBAYURead more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.