<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Harmoni~Ironi

25.1.11 by MORIBAYU

Ada seorang tukang tilik~
sedang mengunyah Fortune Cookies.

Ritual III

24.1.11 by MORIBAYU

Yay !!!~Berat badan aku sudah pun mencecah, ke angka 75 kg.Owh tidak.Mulai besok,harus kembali kepada rejim bersenam semula.Harap-harap,aku masih mempunyai displin diri yang kuat.Terlalu lama berhenti dari bersenam.Betul-betul,membuat aku jadi pemalas [Sangat pemalas macam siput bulan].Ok,ok...mulai esok,aku akan pastikan.Semuanya kembali kepada rutin hidup yang normal.Jadual senaman masih seperti dulu.7-10 pagi jog..11-12 workout.[ Huik,mana pula aku letak kasut sport nieh !!! ].Dan setiap 2 hari dalam seminggu~aku akan pergi swim.Pasti boleh..Pasti boleh !!!.Satu lagi,semoga aku kembali menjadi Vegi yang setia [ tiada lagi,curi-curi makan fishball ].And please megs,tiada lagi dine n supper di luar.[ Jadi kepada kak amy.Sila jangan call n sms mengajak me keluar makan ].Aku akan pastikan,aku akan cukup tidur dan rehat. [ Hurm,tapi cartoon 'Captain Flapjack' bersiaran setiap jam 12 malam !!! ].No more 'Couch potato',soda gembira,air berkabonat n bla bla bla.Owh,banyak benda yang aku kene block.Apa-apa pun,terima kasih tuhan.Sebab aku masih boleh hidup dengan tofu,oat dan yogurt. 

Ritual II

23.1.11 by MORIBAYU

Sudah hampir 3 bulan 10 hari~Aku tak melakukan,semua perkara di bawah.
Swimming-Berjogging-Melukis di atas canvas-Potong rambut pendek & pakai Cermin Mata.
Owh,aku sudah mulai rindu.Untuk membuat semula,semua perkara-perkara di atas.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.