<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Warna

12.1.13 by MORIBAYU

Kamu adalah~Warna pelangi yang ke-8.
Tercipta bukan untuk mencukupkan terang ku.
Tertenun sempurna bukan untuk mencalar muka langit.
Hanya tergaris mudah.Melakar dari sekawan awan.
Untuk memujuk hati ini~yang terguris.

Hilang

11.1.13 by MORIBAYU


Bangun pagi ini...koyakan kelopak mata.
Aku lihat dunia~elok letak terisi di dalam sampul.
Masih cuba ngerti,kenapa masih terima surat dari NYA

Naif

10.1.13 by MORIBAYU

Terfikir mahu mencetak gambar ini,bingkaikan dan gantung pada dinding.
Kerna aku rasa,inilah adalah foto paling natural yang pernah aku rakamkan.
Ini mengingatkan aku~Tentang betapa 'Cinta dan Persahabatan itu sentiasa Naif'.

Al-Fatehah

9.1.13 by MORIBAYU

Since you will come 
and throw kisses at my tombstone later
why not give them to me now 
this is me
that same person.


~Rumi

Super-Nova

8.1.13 by MORIBAYU

God finds himself by creating
~Tagore 


Aku semakin rajin membeli buku-buku berkisar tentang Architecture.
Minat aku terhadap subjek ini bukanlah sesuatu yang terlalu baru.
Kerna aku kira~'Seni lukis',juga mempunyai prinsip yang serupa.
Iaitu untuk menzahirkan sebuah 'Idea' & 'Imaginasi' menjadi nyata.

Makan

7.1.13 by MORIBAYU

Semenjak dari hari jadi aku yang lepas.
Aku mengalami ganguan pola permakanan.
Aku tak tahu apa benda yang aku dah makan.
Aku lupa pada apa yang aku dah siapkan untuk dimakan.
Akhirnya aku cuma makan sekali..untuk sepanjang hari.

Selera makan aku memang sudah berlari entah kemana.
Air masak pun aku rasa enak~Tea kosong kelat terasa manis.
Secawan yogurt pun,sudah seperti sebuah meja buffet pada pandangan mata.
Semuanya seperti sudah lebih dari cukup.Mungkin cinta aku pada makanan sudah pudar ?

Dalam Terik Malam

6.1.13 by MORIBAYULena malam aku tak kusyuk.
Kerna siling langit ini penuh berlubang-lubang bocor.
Memaksa..Sejuta Cahaya bertaburan menerobos masuk.

Datang kamu memujuk.
'Silau bagi kamu~Adalah Sinar bagi yang lain'.

Lantas aku ceraikan lena~dan menikahi Jaga.
Sehingga subuh~aku mengira setiap bocor.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.