<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24

27.2.10 by MORIBAYU

Sekarang,jika ada 24 jam sehari pun...memang amat tidak mencukupi.Dalam 2-3 bulan kebelakangan ini ,aku jarang dapat tidur yang cukup selama 8 jam sehari.Kerana ...setiap masa yang ada pun. Semuanya perlu di luangkan , untuk menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan. zZZZZzzz
Penat ?? Yeap , mmg amat memenatkan .Kadang-kadang , aku pun tak tahu . Apa yang aku makan , kat mana aku duduk berehat...dan bila masanya aku tidur atau pengsan.Hidup seharian aku mmg sudah upside-down . Huarghhhhhh...Mungkin,aku patut pergi bercuti sebentar ??. Zzzzzzz

Un-happy

26.2.10 by MORIBAYU

Kadang-kadang,bila kita tak gembira.
Kita tak perlu cakap dan tunjuk.
Kita cuma perlu senyum
itu sahaja.


Cerita

by MORIBAYU

Orang cakap ... kanak kanak sentiasa suka , jika kita bacakan sebuah buku cerita pada mereka. Mereka akan gembira , jika di perdegarkan sebuah kisah hikayat. Mereka akan diam , senyap dan terlena..dibuai dengan kisah dongeng Cik cindelala or Sang kancil yang bijaksana.

Itu orang tua-tua kita yang cakap .Sejak dari zaman piramid lagi , mungkin tradisi ini sudah lama diamalkan. Kisah-kisah teladan dan dunia sempurna .. di sumbatkan dalam permikiran mereka. Kita mahu mereka happy , gumbira..dan terhibur.

Tetapi ..semalam , ..seorang budak membacakan kepada aku. Sebuah cerita :-


Read more ยป

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.