<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1+9+2=

1.12.12 by MORIBAYU

= D i s e m b e r

1 jam 30 minit

30.11.12 by MORIBAYU

Dan inilah saja hasilnya~Apabila aku dapat duduk meluqies,untuk mengisi waktu bosan.

2013

29.11.12 by MORIBAYU

Tahun 2012 sudah mulai mahu pudar.Aku sudah tak sabar untuk melompat ke Tahun 2013.
Seperti biasa,aku akan mencetak semua gambar yang telah aku rakaman pada tahun ini.
Untuk dibingkaikan dengan kemas.Dan terbiar digantung elok pada dinding.
Sebagai ingatan~Kemana & untuk apa...setahun ini,aku telah guna dan habiskan.

Leka

28.11.12 by MORIBAYU

Sudah hampir 2 bulan berlalu.Dan karya ini masih terlalu jauh dari siap.
Ahhh~Dengan kertas sebesar A2.Memang ada banyak ruang untuk di isi.
Tangan ini sudah mula berkematu dan melecet kerna terlalu lama mengukir.
Dakwat pen,surut dan berganti baru.Namun syukur,minat aku tak pernah pudar.
Harap aku akan dapat menyiapkan kesemua ini,sebelum bulan Disember berakhir.

Musim Hangat

27.11.12 by MORIBAYU

Sudah hampir 2 minggu berlalu.
~Dengan dipenuhi hari-hari yg sangat terik-panas & kering.
Sambil bertemankan semangkuk ice-cream,hirisan epal sejuk.
~Semuanya berbaur elok bersama hancuran kacang dan kone.
Aku leka termenung di tingkap.Merenung awan yg membawa diri jauh.

Panas terik di luar~Tak punya kuasa untuk mencairkan hati kamu..

Yang tersumpah untuk selamanya beku dan dingin.

Pekat

26.11.12 by MORIBAYU

Jika kamu bertanya pada aku~'Sejauh manakah hebatnya Imaginasi Manusia ?'.
 Aku pasti tidak akan dapat mencari atau memberikan kamu sebuah jawapan yg tepat.
Tetapi,sewaktu leka merekam dan memerhatikan bumbung pada kuil lama ini.
Aku kira~Aku sudah punya secebis kilas jawapan terhadap persoalan kamu itu.

Tepat

25.11.12 by MORIBAYU

Setiap kali menekan kamera.Aku tak mahu pernah berfikir.
Fikiran aku hanya dipenuhi kosong dan terlalu bersifat Naif.
Cuma selalu berpesan pada diri sendiri~Tentang Satu ingatan..
'Hanya waktu paling tepat~Mencari Situasi dan Takdir'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.