<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sarapan

19.1.13 by MORIBAYU

Sekotak Pagi yang sempurna~Untuk aku adalah...
Apabila aku boleh duduk tenang menulis puisi rubaiyat.
Sambil bertemakan kuih beras & secawan tea kelat.

Bermula

18.1.13 by MORIBAYU

Pelik rasanya~Bila berdiri di tempat di mana aku bermula.Jauh aku teringat-ingat.
Inilah Tempat di mana aku membesar.Ahh..memang terlalu banyak memori di sini.
Ini buatkan aku terfikir sejenak.Tentang takdir-harapan dan percaturan dari-NYA.
Aku bisik pada diri~'Jauh sudah aku pergi..Sejauh mana lagi aku mampu pergi ?'.

Pahit

17.1.13 by MORIBAYU

Aku menulis puisi rubaiyat.Sejak di zaman sekolah menengah.
Ada 2 jilid buku yang sudah aku koyak-ceraikan muka surat dan bakar hapus.
Kerna ianya terlalu kelat dan pahit~Untuk dialun rasa dan dibaca oleh lidah.

Kenapa ?

16.1.13 by MORIBAYU

Kenapa Kau tutup pintu ?.
Niat mahu mengunci diri~Biar selamat bebas di dalam.
Tapi akhirnya ?.
Aku yang terbiar~Mati terkurung di luar.

IV

15.1.13 by MORIBAYU

I stared at myself in the mirror, wondering what she saw that I didn't.

Bocor

14.1.13 by MORIBAYU

Siling Langit ku bocor.
Rebas Cahaya-Mu..Merintik-rintik Jatuh.
Aku terdampar basah dalam peluh.

Dari Mata Ikan

13.1.13 by MORIBAYU

Apa yang lebih hebat dari secawan tea suam ?.
Sudah tentu~Sedetik waktu sama teman-teman.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.