<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Untuk kamu

15.4.11 by MORIBAYU

Tuhan jadikan kita semua..dari tanah.
Supaya,cinta itu subur dan tumbuh.
Tanpa mengenal masa atau siapa. 


Tapi,kamu bukan dari tanah.
Dan aku tak mengenal cinta itu..dengan jelas.
Mungkin ini takdir-Nya.Sirah kita tertulis begini.
Kita hanya berjumpa-Bersama.....dan berakhir saja. 


'Aku cinta kamu'


Aku pernah lafazkannya.
Waktu aku tersenyum~Melihat kamu.
Pada jam terakhir kita bertemu.

Rasa Gembira

14.4.11 by MORIBAYU

Aku selalu tertanya-tanya sendiri ?.
Apakah rasanya menjadi anak kecil
Yang hidup kekal tanpa dosa-dosa ?.

Kerja

13.4.11 by MORIBAYU

Pagi tadi,seawal jam 6:30.Aku sudah keluar rumah,untuk pergi kerja.Ini adalah apa yang aku lihat,dari tingkap kereta.Masya Allah,sungguh indah sekali pemandangan.Tiada asap dan debu,dari mobil yang menyesak.Tiada hiruk pikuk,kotaraya yang membingitkan.Yang ada~Cuma kabus dan embun,yang dingin lagi segar.Warna-warna syurga,seolah terbias di tubuh langit.Walaupun,matahari sudah mula,mahu menjengah-jengah.Namun dunia malam ,seolah masih mahu kekal disini.Amat tenang minda aku dibuatnya.Malah sehingga ke malam,mood aku + sahaja.[walaupun beban kerja amat menyenakan jiwa].Setelah apa yang aku lalui tadi.Ini membuatkan aku terfikir tentang satu perkara.Berapa ramaikah diantara kita ?,yang benar-benar perasaan~betapa sempurna ciptaan-Nya.Aku berharap......masih ada ramai.

1 jam

12.4.11 by MORIBAYU

Negara Aku~yang paling kecil

by MORIBAYU

Michelangelo-Figura


Weber-Foto

Ingres-Odalisque
Apa perkara yang kita suka dan minat.
Biasanya,akan menjadi sebuah bilik.
Yang..kita amat suka dan tenang hati.
Untuk diam dan senyap di dalamnya.

Romantis

by MORIBAYU

+Mereka tak takut jatuh ke ?.
-Siapa yang takut,untuk jatuh cinta.
+Semua orang lah.Semua orang takut.
-Semua....atau cuma kamu sorang ?.
+Hey...Orang tak takutlah.Mahu cuba ?.
-Jadi,jomlah kita jatuh sama-sama.

Siapa peduli ???

by MORIBAYU

Orang cuma,mahu dengar suara kamu.
Tapi mereka tak pernah peduli~pada segala isinya.
Kamu menangis penuh sunyi.
Dia meraung-raung gembira.
Mereka merintih-rintih suka.
Kalian berbisik-bisik ketawa.
Kau berpidato berjenaka.

Aku ??.
Aku tuliskan semua cerita..dengan airmata.
Mana mungkin,kamu mampu jelas membaca.
Waktu aku sapu di atas kertas...jernih saja.
Walau  pena ditekan,meluka-menghiris jari.

Waktu kamu buka sampul dan mengeja.
Segala perkataan terwap menjadi udara.

Suara aku tiada siapa mahu.
Walau aku jual jaja lacur percuma.
Biarlah.....jika ini yang kamu mahu.
Maka,biarlah aku reput waktu hidup.
Sesak nafas dalam darat~Lemas mati di  udara.
Siapa peduli ??.

Hadiah

10.4.11 by MORIBAYU

Aku telah terjumpa,sebuah basikal idaman hati tadi.
~Di muzium. 

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.