<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Negara Aku~yang paling kecil

Michelangelo-Figura


Weber-Foto

Ingres-Odalisque
Apa perkara yang kita suka dan minat.
Biasanya,akan menjadi sebuah bilik.
Yang..kita amat suka dan tenang hati.
Untuk diam dan senyap di dalamnya.

“Negara Aku~yang paling kecil”

 1. Blogger Dasuki D5T7 Says:

  satu tempat yang selamat
  walupun terhad..

 2. Blogger Muhammad Says:

  Dasuki-Setuju.

  Ini sahaja,tempat yang paling selamat-rahsia-dan aman.

  :-)

 3. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  mcm moto s.k jalan hang tuah 1 & 2,

  "Kecil tapi bernilai".

  juz cnt wait en megat...huuuuuuuuuuuu

 4. Blogger Muhammad Says:

  Nae-errr...wait apa ya ??.

  :-)

 5. Blogger edzlin007 Says:

  ruang paling best :)

 6. Blogger Muhammad Says:

  Edz-Sudah tentu.Bilik pasti menjadi cengkerang,yang melindugi kehidupan kita.

 7. Blogger miss frog Says:

  yup...setuju........
  heyy...main famvil jugak eh...meh jadik jiran org jum...hehehehehe...tenkiu follow my blog.....sangat hargai bila seorang otai memfollow blog yg tak seberapa.....

 8. Blogger Muhammad Says:

  Misz Frog-salam kenal ya.
  Huik,nampak plak dia.Opsss,kantoi dah.
  Hahahahah
  yeah..nak hilangkan bosan.
  Kadang-kadang layankan saja farmville tu.

  Eh,otai ?? no lah.
  Blog kamu itu..lagi gempaks.