<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ini Jawapan aku

22.1.10 by MORIBAYU

Saat ;
Aku pekak pada bunyi cacian
Aku bisu pada tutur tuduhan
Aku buta pada Sikap menghina
Yang mendengar kusyuk
Yang melafaz sumpah bala
Yang memandang sinis

Kepada kebinasaan Kamu
adalah

H
a
t
i

EndLess

19.1.10 by MORIBAYU

Have you ever been in love?
Horrible, isn't it?

Read more »

Aku Dari Balik Cermin

18.1.10 by MORIBAYU

 Aku memang ada satu tabiat buruk . Iaitu untuk sentiasa membawa cam,kemana saja aku pergi.Kenapa ??.Sebab bagi aku , hidup ini memang penuh kejutan dan keindahan. Kita tak akan tahu , apa yang kita akan jumpa atau temui. Jadi , bila perkara-perkara yang mengusik hati itu ..tiba. Maka , terus pantas aku snap-snap n snap. Aku memang suka untuk merakamkan apa yang aku nampak. Dan disini , aku boleh kongsikan dengan para pembaca semua.

Aku sentiasa rasa , hidup ini secara zahirnya. Adalah tentang perkongsian. Memang kita berkongsi bumi , udara dan cahaya yang sama. Tetapi , tak semua orang melihat keindahan itu . Atau sudut pandangan masing-masing tentang sesuatu perkara . Adalah...amat berbeza.
Jadi apabila...aku melihat sesuatu , yang aku rasa amat menarik. Kenapa tidak , aku kongsikan dengan orang lain ??. Ianya jadi mudah , jika benda dan perkara itu , ada persamaan dengan orang lain. Dan...Walau ada pun persamaan pun , penerimaan orang tetap akan berbeza . Itulah yang menariknya. Maka , kat sini..aku belajar tentang banyak perkara. Aku belajar menilai , yang setiap orang ada kecantikan jiwanya yang tersendiri.

Ada orang pernah bertanya , kenapa aku tak menulis tentang kehidupan aku secara detail ??. Maaf , ini bukan Reality Show. Aku bukan macam binatang kat Zoo , yang orang boleh datang tengok. Terhibur melihat aku buat aksi sarkas . Ambik peluang bagi makanan , pastu ambik gambar bersama-sama. Prinsip aku , Hidup tanpa misteri , samalah macam berlari bogel di jalanan . Orang akan buat penilaian semudah begitu saja.

Gosh , lagipun aku rasa .. menulis tentang apa yang kita buat seharian , amat membosankan. Lagipun , dah terlalu ramai yang menulis, tentang diari seharian mereka. Jadi kenapa aku perlu jadi macam mereka ??.

~

"Bintang pun tak pernah...berkelip serentak"

Inilah Bias

17.1.10 by MORIBAYU

+ Cuba kau tengok .. apa yang kau nampak ??.
- Errmm.. Aku cuma nampak air lah.

Read more »

Zahir

by MORIBAYU

+ Tahu tak...si pemandu jentolak , adalah orang yg paling bahagia di dunia nieh.
- Errmm..mana sayang tahu ??
+ Abah saya ... adalah,si pemandu jentolak

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.