<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kembara Ke Bumi Indonesia Raya

17.11.10 by MORIBAYU


Selepas hampir setahun merancang perjalanan.Akhirnya,aku menyahut juga seruan kembara ke Bumi Indonesia.Pada mulanya,aku hanya berkira-kira mahu bercuti ke Borneo sahaja.Sebab dari dulu lagi,aku teringin hati...mahu memanjat ke puncak Gunung Kinabalu.Tetapi,bila memikirkan semula plan perancangan itu.Hurm,tak larilah gunung itu jika dikejar.Lagipun,aku mempunyai abang yang tinggal di Labuan.Lebih baik,jika trip pendakian itu.Aku rancangkan kemudian hari bersama dia.

Jadi aku berkira-kira pula,memilih untuk ke Angkor Watt.Terlalu lama sudah aku mendengar namanya.Seni binanya yang indah itu.Buat aku termimpi-mimpi untuk ke sana.Namun diatas nasihat berapa orang teman.Aku tahan dahulu, sahaja niat itu.Akhirnya,aku memilih untuk ke Tanah jawa.Owh,bagaimana aku boleh terlupa??.Bumi raya ini juga,pernah termasuk di dalam destinasi pilihan.Bacaan dan pendedahan waktu zaman kecil.Mengingatkan aku,betapa indahnya Bumi Indonesia itu.Dengan beratus keunikan budaya,adat resam dan tradisi di dadanya.Lantas, aku setuju sahaja untuk ke sini.

Read more »

Humor

14.11.10 by MORIBAYU


Hey.....Aku sangat berani untuk mengatakan.
Aku adalah di antara manusia yang paling ~
Kelakar-Gembira-Badut-Blur & Penuh Jenaka.

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.