<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jumpa

9.6.12 by MORIBAYU

Jika di bumi ini~takdir tak membiar kita ketemu.
Jumpa aku saja nanti~di mana dua awan bertemu.
Panjat saja langit ini waktu embun-embun terapung.
Aku akan turuti kamu..waktu berpusing datang beliung.


Tunggu saja aku tanpa runsing.Nyalakan biar sebalang kelip-kelip.
Untuk jadi bintang pedoman.Hadiah bagi sang pelayar yang meredah langit.


Jangan kau menangis sewaktu hujan sedang menabur pada pengemis.
Jangan kau lena sewaktu kelambu malam mula terpasang.Berjaga diri saja.
Jangan terbiar aku kemudi diri tanpa dinanti.Kerna aku malu tak diperlawa.
Jangan terbiar aku dilupakan~kerna aku cemburu kau diulit mimpi senja.


Di atas mendung~Jangan kau pudar seperti pelangi malam.
Ayuh...bersinar kuat.Gemilang seumpama putra-putri surya.
Tunggu aku datang-Tunggu aku pulang.Sisipkan semua doa pada bayu.
Biar terkumpul pada layar.Membawa armada impian menawan keangkuhan.


Semua sisi kamu-Untuk aku sorak banggakan.
Kamu adalah benar..Ratu untuk aku mahkotakan.

Sibuk+Sibuk=Banyak Kesibukan

8.6.12 by MORIBAYU

 2 minggu cuti sekolah berlalu.Aku tidak pergi kemana-mana pun.
Hanya menyelesaikan semua hal-hal kerja yg menanti diusaikan.
Syukurlah~Semua kerja sudah berjaya disiapkan mengikut waktu.
Sekarang adalah waktu terbaik untuk tersenyum & berhati gembira.
Berlari makan tengahari di 'Seoul Garden' dan tidur sepanjang hari.

Sendirian

7.6.12 by MORIBAYU

Jalan yang terbaik~biasanya membuatkan kita berjalan sendirian.

Luhur

6.6.12 by MORIBAYU

 Cerita Cinta tak akan pernah punya perenggan terakhir.
Sang Penglipur lara~Datang bercerita dan terpeluk mati.
Sang Penyair~kekal melagu penat hingga nazak terbisu.
Sang Pendeta~Menghafal setiap bait doa munajat hikayat.
Biar pun seluruh umat~Mengait kisah-kisah ini tanpa penat.
Cerita Cinta akan kekal bermula.Kerna Pelupa itu Penamat.

Musim Panas

5.6.12 by MORIBAYU

Seminggu ini~Setiap hari bermula dengan silauan panas lagi terik.
Aku cuma mampu tergolek di depan talibesen.Bersama segelas ribena sejuk.
Aku tak mahu buat apa-apa.Atau melakukan apa-apa.Aku cuma mahu lena.

Hadiah

4.6.12 by MORIBAYU

Selepas seharian mengemas rumah.Ini adalah 'Hadiah' terbaik untuk diri sendiri.

Axis

3.6.12 by MORIBAYU

'Doa terbaik umpama bebutir Hujan.Jatuh ke semua arah-Kena pada semua orang'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.