<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bata

5.8.11 by MORIBAYU

 Architecture is the art of how to waste space. 

~Philip Johnson 

imagiro

3.8.11 by MORIBAYU

 Musim utk Origami,sudah pun bermula.Dan aku pula~memang tidak berbakat.

Zzzzzz

2.8.11 by MORIBAYU

Aku baru,balik potong rambut di kedai mamak.
Yay..cuma bayar caj,sebanyak Rm 8.00 sahaja.
 Selama ini,aku habiskan 30-40 ringgit utk sekali gunting.
Hurmm,mungkin sudah tiba masanya.Utk aku jimatkan duit.

Hari Paling Cerah

1.8.11 by MORIBAYU

3-4 minggu ini,adalah hari paling cerah di dalam hidup aku.Banyak kerja dan urusan,yang sudah pun berjaya diselesaikan.Walaupun,sudah hampir 4 minggu.Aku terpaksa pergi berurusan ke luar daerah.Tapi,syukur kerana semua aktiviti dan program yang dirancang selama ini.Telah pun berjalan dengan lancar.Penat?,yups..memang sangat-sangat memenatkan.Hujung minggu pun kerja.Tiada peluang pun,untuk duduk melepak dengan kawan-kawan.Ada waktunya,dari awal subuh lagi.Aku sudah keluar dari rumah.Balik pun,apabila jam dah tepat ke detik tengah malam.Dengan kaki yang sangat sakit,di tambah dengan kepenatan minda.Tiada masa lagi dah,nak tukar-tukar baju ataupun pergi mandi.Sampaikan,aku cuma campakan saja beg ke tepi.Dan terus,melompat masuk tidur.Sekarang,aku sudah ada banyak waktu lapang.Aku cuma,mahu nonton DVD yang aku beli bulan lepas.Habiskan membaca buku-buku baru di rak.Hurmm..dan duduk menyiapkan 2-3 lakaran lagi,untuk klien.Tapi,yang paling penting sekali.~
'Aku cuma mahu Gembira'.

Puas Puasa

31.7.11 by MORIBAYU

Kenapa perlu menunggu,selama 30 hari.
Hanya untuk menerima satu 'Kemaafan'?.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.