<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

See .. Gold pish !! lagi-lagi gold pish

30.1.10 by MORIBAYU

Masa saya kecil.Abah ada membela gold pish.Saya suka tengok ikan gold pish. Bagi saya,ikan ini kelihatan seperti menari-nari di dalam aquarium.Dengan warna oren keemasan di tubuhnya ,Gold Pish mmg unic.Tapi itu dulu..kisah lama,sebelum saya masuk darjah satu.Kini tiada lagi gold pish.Tiada lagi saya,yang suka duduk termangu.Tiada lagi masa-masa untuk leka hati.Memerhati tarian gold pish , dari balik kaca aquarium.Owh,saya rindu lah,masa -masa gumbira ketika itu.Walau kini,semua hanyalah tinggal kenangan.Tapi ,keseronokan berkawan dengan gold-pish.Tetap masih hijau di dalam ingatan.


Mungkin,saya patut membela gold pish kembali..ermmm.

Neuth

28.1.10 by MORIBAYU


Ah .. cantiknya langit hari ini.
-Yeaps
Saya tak pernah lihat , langit sebiru ini.
- Sebab awan selalu .. mengerhana .
Kenapa awak senyum ?..awak suka dengan langit cerah ini ??
- Yeaps..sebab sudah terlalu lama,kita hidup dalam bayang.

Eugenics

27.1.10 by MORIBAYU


~
Manusia sentiasa mahukan kesempurnaan.
Kerana itu mereka mencipta:- Masa , Musim , Masyarat dan Mimpi.
Mereka mahu percaya dan yakin , dalam kekalutan kehidupan ini.
Masih ada sedikit ruang untuk mencipta kesempurnaan yang kekal dan sejati.
Tapi lihatlah .. sekarang. Sehingga menuju ke pintu kiamat yang terselak.
Kami , bangsa manusia masih gagal untuk membenih kan kesempurnaan itu.
kenapa ??

Read more »

Fake

26.1.10 by MORIBAYU

Everybody has a secret world inside of them.All of the people of the world, I mean everybody.No matter how dull and boring they are on the outside,inside them they've all got unimaginable,magnificent,wonderful,stupid,amazing worlds.
Not just one world.
Hundreds of them.
Thousands maybe.
~Neil Gaiman

किस्मत

24.1.10 by MORIBAYU

Apa takdir kamu ??

Read more »

Tenang

by MORIBAYU

Di waktu petang.Dengan diiringi " Moonlight Sonata "
Aku duduk sendirian seperti biasa.Di meja yang sama

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.