<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

See .. Gold pish !! lagi-lagi gold pish

Masa saya kecil.Abah ada membela gold pish.Saya suka tengok ikan gold pish. Bagi saya,ikan ini kelihatan seperti menari-nari di dalam aquarium.Dengan warna oren keemasan di tubuhnya ,Gold Pish mmg unic.Tapi itu dulu..kisah lama,sebelum saya masuk darjah satu.Kini tiada lagi gold pish.Tiada lagi saya,yang suka duduk termangu.Tiada lagi masa-masa untuk leka hati.Memerhati tarian gold pish , dari balik kaca aquarium.Owh,saya rindu lah,masa -masa gumbira ketika itu.Walau kini,semua hanyalah tinggal kenangan.Tapi ,keseronokan berkawan dengan gold-pish.Tetap masih hijau di dalam ingatan.


Mungkin,saya patut membela gold pish kembali..ermmm.

“See .. Gold pish !! lagi-lagi gold pish”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  gold fish cepat mati!!! baik beli puyu or keli. hahaha.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz - but puyu n keli...tak gold !!
  :(

 3. Blogger Afeeqa Says:

  saya rindukan ikan flower horn a.k.a ikan jendul . :(

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  afeeqa - Huik.....ikan jendul ??.Musti ikan tu..bijak bestari..aight.

 5. Blogger alhariesz Says:

  'nemo si ikan badut' pun kiut untuk dibela...mungkin dia boleh buat lawak spontan ala2 Jim Carrey... hoho

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Alhariez - Nemo , mahal lah.
  Almost 70 hengget seko.
  Tu yang baby tu...kalo mati ?? Huaaaa...stress woo.

 7. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  bela ikan laga dh la en megat.ikan laga x gold, tp masih bersinar2 bila dia berenang dlm akuarium kaca,di bawah cahya matahari: )

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Tu lah..mmg rancang , nak bela ikan laga jerk lah.
  :P