<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Crying Wolf

25.7.09 by MORIBAYU

Jam : 3.06 pagi
Lokasi : Di meja study
Emosi : A  k  u  m  e  n  a  n  g  i  s

Aku termenung di subuh hari

24.7.09 by MORIBAYU

Kerana.....

Ketika mak aku berleter - " Kau cuma tahu, menghabiskan Kertas "
Ketika Kawan aku mencaci - " Lukisan kau macam sampahlah "
Ketika orang ramai merayu - " Ala...kau bukan famous pun , harga bagi murah lah "
Ketika orang galeri bersabda - " Owh..kebaratan lah gaya lukisan u "
Ketika sahabat sejati berbual - " Kau bagi free jerklah..boleh lah. Kitakan kawan "

Read more »

Cuba kau renung satu Bintang

by MORIBAYU

Lihat..ada bintang di luar
mungkin kecil , tapi ttp Ada-Nya

Aku Peconteng

by MORIBAYU

" Kita selalu tak sedar-Kaki pelangi jatuh atas kepala "


Ini adalah lukisan pertama, yang aku buat berdasarkan pada satu permintaan. Aku sudah tiada lagi data , bila lukisan ini dibuat. Aku sudah terlupa. Aku mengira-gira , ianya dilukis pada tahun 2002 atau 2003. Tapi aku masih ingat , ianya adalah satu lukisan oil pastel di atas kertas board tebal. Kawan aku , Ed yang menempah lukisan ini. 
Read more »

Indah bukan lagu ini

23.7.09 by MORIBAYU

How do I express my mind
my mind that walks all alone


How do I express my mind
my loneliness that travels alone

Ketam Sarkas

22.7.09 by MORIBAYU

" Lihat,saya sedang mempromosikan Yoga "- Madame Crab

Hohohohoho , now hidup yang aku lalui setiap hari...hampir sempurna. Aku gembira sahaja, lepas bela En Joey & Madame Crab. Tengoklah apa yang Madame Crab boleh buat . Aku rasa macam nak hantar dia, pergi masuk join Sarkas. Hohhohohohoo..kelakar pula aku tgk aksi menari dia itu. Cuma aku harap , Madame Crab tak amalkan selalu ,tarian Yoga itu. ..nanti kena tangkap pula.

Eureka !!!

21.7.09 by MORIBAYU

Hari ini , dari pagi sampai ke petang. Aku duduk di meja study. Aku cuma leka melakar dan memadam. Lakar dan padam. Stress..kerna aku tak dapat , apa yang aku mahukan. Idea dalam kepala itu , memanglah berlambak-lambak . Tapi , bagaimana aku mahu melahir dan menzahirkan idea itu ke atas kertas . Adalah satu perkara yang berbeza. Selepas hampir 4 jam termenung , rajin lakar dan memadam. ( Sampai bersepah lantai dengan habuk dan sisa pemadam ). Lantas aku capai pen hitam . Dan aku mula melakar dan mengaris-garis.....


Eureka !!!!

Aku sudah jumpa....
apa yang aku mahukan.

Aku berjoget Hari Ini

20.7.09 by MORIBAYU

Mereka berhikayat : Siva menari api untuk memusnahkan Dunia.
Dan Dari kemusnahan itu....akan terbit Alam yang sempurna.

Aku pun mahu menari juga

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.